หว่านงบ7พันล.ลงทุนสถาบันไอโอที

หว่านงบ7พันล.ลงทุนสถาบันไอโอที

กระทรวงดีอียิ้มผลสำเร็จงานดิจิทัลบิ๊กแบงคนเข้าร่วมกว่า 240,000 ราย ช่วยผสานความร่วมมือระดับนานาชาติเซ็นเอ็มโอยู 15 ฉบับ เกิดการค้าลงทุนวิสาหกิจชุมชนดิจิทัล 500 ราย ขับเคลื่อนโครงสร้างไอทีผ่านอีอีซี คาดปี 61-62 พร้อมลงทุนสถาบันไอโอที 7,000 ล้านบาท

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากความสำเร็จในการจัดงาน ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง ระหว่างวันที่ 21-24 ก.ย. 2560 มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2.4 แสนคน ทำให้กระทรวงดีอีมีแผนจะจัดงานดังกล่าวในแบบสัญจรใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่,ขอนแก่น ,อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา และ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งจะเริ่ม 2 จังหวัดแรกในเดือน พ.ย.2560 และอีก 2 จังหวัด ในเดือน ม.ค. 2561 เพื่อกระจายความรู้ไปสู่ประชาชน ผู้ประกอบการหน้าใหม่ สตาร์ทอัพ กลุ่มเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการ ในระดับภูมิภาค รวมถึงนำเสนอเทคโนโลยีในแต่ละภูมิภาคเอาในงาน โดยเน้นสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สภาหอการค้าในภูมิภาคนั้นช่วยกันจัดงาน

สำหรับงานดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2017 ที่เพิ่งปิดตัวลงไปนั้น นอกจากผู้เข้าร่วมงานคับคั่งแล้วยังมีความร่วมมือระดับนานาชาติในด้านดิจิทัล เพื่อยกระดับประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล 4.0 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศด้วยการลงนามเอ็มโอยู 15 ฉบับ นอกจากนี้ยังเกิดการค้าการลงทุนเจรจาธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัลกว่า 500 ราย ขณะเดียวกันยังมีความร่วมมือภาครัฐร่วมเอกชน ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจทัลในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) ไม่น้อยกว่า 40 ราย คาดว่าในปี 2561-2562 จะมีการลงทุนด้านสถาบันไอโอที ในดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์ ประมาณ 6,000–7,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลที่มีความชำนาญสูง ไม่น้อยกว่า 3,000 คน การสร้างบุคลากรด้านดิจิทัลที่มีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐาน 500,000 คน ซึ่งในปี 2561 จะอาศัยฐานจากการขยายเครือข่าย อินเตอร์เน็ตชุมชน จำนวน 75,000 หมู่บ้าน อันเป็นการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงการพัฒนาความรู้ด้านดิจิทัลให้กับภาคประชาชน รวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ท ซิตี้) นำร่อง 7 หัวเมือง และคาดว่าจะเกิดการลงทุนสมาร์ทซิตี้ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท และ ความร่วมมือกับในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนผู้ประกอบการดิจิทัลไทย

“การขยายผลไปยังทุกภูมิภาคนั้น เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และวางรากฐานให้กับประชาชน ด้านสุขภาพ การเกษตร การศึกษา การบริหารภาครัฐ และที่สำคัญเป็นการสร้างปรากฎการณ์เพื่อตอกย้ำการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศ และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง กระทรวงดีอี ได้วางรูปแบบงานดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018 เป็นแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยจะชูเรื่อง บิ๊ก ดาต้า ในการจัดงาน”รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงดีอี กล่าว