ไอซีทียันไม่มีข้าราชการลาออกปมซิงเกิลเกตเวย์

ไอซีทียันไม่มีข้าราชการลาออกปมซิงเกิลเกตเวย์

ไอซีทีโต้แถลงการณ์พลเมืองต้านซิงเกิลเกตเวย์ ยืนยันไม่มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงลาออก การันตีโปรเจ็คซิงเกิลเกตเวย์ งบ 2 หมื่นล้านไม่จริง

นายฉัตรชัย กุลปิติลักษณ์ โฆษกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ชี้แจงกรณีเฟซบุ๊คกลุ่มพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์ โพสต์ข้อความระบุว่ามีข้าราชการของกระทรวงลาออกเพราะไม่เห็นด้วยกันการใช้งบประมาณทำโครงการซิงเกิลเกตเวย์ว่า เพิ่งเดินทางกลับจากไปราชการต่างประเทศ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่า ไม่มีข้าราชการ 2 คนที่ถูกกล่าวอ้างลาออก คือนางสาวมาลี วงศาโรจน์ รองปลัดกระทรวงไอซีที และนางอาทิตยา สุธาธรรม รักษาการที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร กระทรวงไอซีที ที่ต่างยังคงปฎิบัติราชการดูแลในส่วนที่รับผิดชอบตามปกติ 

ส่วนกรณีที่อ้างว่า ใช้งบประมาณ 20,000 ล้านบาททำซิงเกลเกตเวย์ ในความเป็นจริงคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวนดังกล่าวให้กระทรวงไอซีทีทำโครงการขยายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไปยังหมู่บ้านที่ยังเชื่อมต่อไม่ได้อีก 43% (ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ ) ในจำนวนนี้ใช้งบประมาณ 15,000 ล้านบาท

งบที่เหลือจะใช้ลากสายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำรับผิดชอบโดยบมจ.กสท โทรคมนาคม ส่วนนี้ยังไม่ได้สรุปคำของบประมาณ จึงยังไม่ได้กำหนดวงเงินงบประมาณ ดังนั้น การกล่าวอ้างตามแถลงการณ์ของเพจดังกล่าว จึงไม่เป็นความจริง เนื่องจากไม่มีใช้งบประมาณจำนวนดังกล่าวเพื่อดำเนินโครงการตามที่อ้างถึงแต่อย่างใด

นอกจากนี้ กระทรวงไอซีทีได้ออกแถลงการณ์ เกี่ยวกับประเด็นการยื่นใบลาออกของข้าราชการระดับสูง โดยนางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงไอซีที ขอชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง โดยได้สอบถามผู้มีชื่อปรากฎทั้งคู่แล้ว

รองปลัดกระทรวงไอซีที ยืนยันว่ายังทำงานตามปกติ พร้อมกันนี้ กำลังเร่งรัดติดตามงานในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกำหนดแผนงานและกรอบเวลา ขณะที่ รักษาการที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร กล่าวว่า ไม่ได้ลาออก และยังทำงานที่กระทรวงในงานที่ได้รับมอบหมายตามปกติ

ปลัดกระทรวงไอซีที กล่าวเน้นย้ำว่า กระทรวงไอซีที กำลังดำเนินการขับเคลื่อนทุกโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการขนาดใหญ่จะทำงานแบบบูรณาการและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้การดำเนินการทุกโครงการของกระทรวงไอซีทีเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและข้อระเบียบอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบโปร่งใส โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชนเป็นสำคัญ และทำงานด้วยความรัดกุมสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินการ

ส่วนประเด็นที่กล่าวอ้างว่า โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นซิงเกิลเกตเวย์นั้น นางทรงพร ขอยืนยันอีกครั้งว่า รัฐบาลไม่มีนโยบายเรื่องซิงเกิลเกตเวย์ให้กระทรวงดำเนินการแต่อย่างใด ส่วนการพิจารณาเลือกอุปกรณ์ที่จะติดตั้งในบางโครงการ เช่น โครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นที่จะต้องติดตั้งเพื่อดูแลป้องกันความปลอดภัยของระบบ เช่น ปัญหาจากการนำไวรัส หรือมัลแวร์เข้าสู่ระบบ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบงานได้อย่างรุนแรง โดยอุปกรณ์ที่จะติดตั้งนั้นเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใช้ติดตั้งเป็นปกติ