กสท. เผยยอดคนดูทีวิดิจิตอลเพิ่มขึ้น

กสท. เผยยอดคนดูทีวิดิจิตอลเพิ่มขึ้น

"กสท." เผย ยอดคนดูทีวีดิจิตอลเพิ่มขึ้น ระบุเดือน มี.ค. สัดส่วนผู้ชมช่องเดิมและช่องใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 58.7% ต่อ 41.3% ชี้เป็นสัญญาณที่ดี

ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช. และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า จากกรณีที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล (กตป.)ได้รายงานผลการประเมินของการทำงานของ กสทช. ในประเด็นปัญหาต่างๆนั้น อาจได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงซึ่งในขณะนี้การเปลี่ยนผ่านทีวีระบบดิจิตอลเป็นไปตามแผน มีการติดตั้งสถานีโครงข่ายคิดเป็น 85.9% ของทั้งประเทศแต่การรับสัญญาณในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันซึ่งอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับระยะห่างจากสถานีส่งสัญญาณและสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้น

ทั้งนี้ในเดือน มี.ค. 59 สัดส่วนผู้ชมช่องรายการเดิมและช่องรายการใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 58.7% ต่อ 41.3% ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี สะท้อนว่าผู้ชมหันมารับชมดิจิตอลทีวีมากขึ้นและเชื่อว่าหลังจากนี้ จำนวนผู้ชมดิจิตอลทีวีจะต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้ให้บริการดิจิตอลทีวีหันมาให้ความสำคัญเนื้อหาของรายการซึ่งมีความหลากหลาย และมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ชม

ส่วนการแจกคูปองทีวีดิจิตอล ล่าสุด มีนำคูปองไปแลก 64% ของคูปองที่แจกทั้งหมด โดยสำนักงานฯได้เร่งการแจกเพิ่มตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้ให้ความเห็นชอบอีก 22.9 ล้านครัวเรือนนอกจากนี้สำนักงานกสทช.ยังได้ทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ออนไลน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และสื่อเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอย่างเต็มที่

พ.อ.นที กล่าวว่า ด้านวิทยุดิจิตอลได้มีการดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 โดยให้ปรับปรุงร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียง โดยคาดว่าจะสามารถทดลองรับส่งได้ภายในปี 2561 ทั้งนี้ในปัจจุบันมีสถานีวิทยุกว่า 7,000 สถานี แต่คลื่นความถี่ที่มีเพียงพอสำหรับสถานีวิทยุประมาณ 1,000 สถานี การที่กสท.ให้เข้าสู่การทดลองประกอบกิจการเป็นกระบวนการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแต่ในระยะยาวต้องมีทรัพยากรเพิ่มเพื่อรองรับจำนวนสถานีที่มีอยู่หรือต้องลดสถานีลง