กสทช.เอาจริง! ตั้งอัยการสูงสุดจัดการ 'แจส'

กสทช.เอาจริง! ตั้งอัยการสูงสุดจัดการ 'แจส'

กสทช. แต่งตั้งอัยการสูงสุด เป็นหัวหน้าทีมพิจารณาความรับผิดชอบ "แจส โมบาย บรอดแบนด์" หลังเบี้ยวจ่ายค่าใบอนุญาต

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาความรับผิดชอบกรณี บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตช์ โดยมีนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปรามปราบการทุจริต สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และนายฐากร ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานชุดนี้

สำหรับคณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รองเลขาธิการกิจการโทรคมนาคม ผู้อำนวยการสำนักกฏหมายโทรคมนาคม

คณะทำงานชุดนี้ มีอำนาจหน้าหน้าที่ พิจารณากำหนดความรับผิดชอบ กรณี บริษัท แจส ซึ่งเป็นผู้ชนะประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 ไม่ชำระเงินประมูลความถี่งวดที่ 1 และไม่จัดส่งหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน เพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือ นอกจากนี้คณะทำงานยังมีหน้าที่เสนอแนะ วิธีการ แนวทาง หรือขั้นตอนการดำเนินการเอาผิด หรือลงโทษบริษัท แจส รวมทั้งมาตรการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และให้รายงานผลดำเนินการต่อเลขาธิการ กสทช.