'JAS' เบี้ยวจ่ายไลเซนส์คลื่น 900 MHz

'JAS' เบี้ยวจ่ายไลเซนส์คลื่น 900 MHz

พ้นเส้นตาย 16.30 น. "JAS" เบี้ยวจ่ายเงินค่าใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ 900 MHz

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระบุว่า บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ไม่ได้นำเงินมาชำระค่าใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ 900 MHz วันนี้ ด้านบอร์ด กสทช. เตรียมแถลง