ชี้ผู้ชมช่องดิจิตอลเพิ่มขึ้น38% สะท้อนเป็นธรรมกิจการโทรทัศน์

ชี้ผู้ชมช่องดิจิตอลเพิ่มขึ้น38% สะท้อนเป็นธรรมกิจการโทรทัศน์

"นที ศุกลรัตน์" กสทช. ชี้สัดส่วนผู้ชมช่องดิจิตอลใหม่เพิ่มขึ้น38% สะท้อนการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมในกิจการโทรทัศน์

พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ กสทช. ทวิตข้อความ@DrNateeDigital วันนี้ สรุปผลจากการแถลง ทิศทางอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ปี 59 ซึ่งยังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล

ข้อมูลศึกษาในห้วงกลางปี 58 ช่องทางการรับชมโทรทัศน์ของประชาชนทั่วประเทศผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินประมาณ 15% แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะกรณีของ กทม. และปริมณฑล ประชาชนใช้ช่องทางการรับชมโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 26%

ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลเดิมที่นำมาใช้ได้ในเบื้องต้น สนง.กสทช. กำลังศึกษาร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ดีและทันสมัยกว่านี้ ช่องทางหลักที่ประชาชนทั่วประเทศใช้ในการรับชมโทรทัศน์รวมถึงฟรีทีวีในระบบดิจิตอล ยังคงเป็นผ่านช่องทางระบบเคเบิลและดาวเทียม

สัดส่วนการรับชมโทรทัศน์ผ่านช่องทางระบบเคเบิลและดาวเทียมประมาณ 76% แต่สัดส่วนของการรับชมช่องเคเบิลหรือดาวเทียมมีเพียง 21% เท่านั้น แสดงให้เห็นว่าประชาชนติดตั้งเคเบิลหรือดาวเทียมเพื่อรับชมฟรีทีวี ซึ่งเป็นผลจากยุคอนาล็อกที่โครงข่ายภาคพื้นดินแพร่สัญญาณไม่ทั่วถึง

ดังนั้น Must Carry Rule ซึ่งกำหนดให้โครงข่ายระบบเคเบิลและดาวเทียมต้องเผยแพร่ฟรีทีวีด้วย ยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านฯ สัดส่วนผู้ชม ระหว่าง ช่องเดิม:ช่องดิจิตอลใหม่:ช่องเคเบิล/ดาวเทียม เป็น 49:30:21 แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนผู้ชมช่องดิจิตอลใหม่ที่เพิ่มขึ้น

สัดส่วนผู้ชมช่องดิจิตอลใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากถึง 38% ในห้วง 1 ปี 8 เดือน สะท้อนการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมในกิจการโทรทัศน์