'ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล' จี้กสทช.เร่งแจกคูปอง

'ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล' จี้กสทช.เร่งแจกคูปอง

"ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล" ยื่นข้อเสนอ "กสทช." เร่งแจกคูปองให้ครบ 22 ล้านครัวเรือน

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ และ พันตำรวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้รับหนังสือข้อเสนอต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จากชมรมผู้ประกอบการดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน 2558 ภายหลังได้มีการประชุมปรึกษาหารือความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยมีผู้แทนจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้ประกอบการจากชมรมผู้ประกอบการดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน 2558 พร้อมสำนักงาน กสทช.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ตัวแทนชมรมฯ ได้ยื่นหนังสือข้อเสนอประเด็นบทสรุปที่ได้รับจากโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านการรับชมสู่ดิจิตอลทีวี โดยมีข้อเสนอแนะต่อ กสทช. ว่าควรกระตุ้นให้ภาคประชาชนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงระบบที่จะเกิดขึ้น รู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงโดยเร่งผ่านงบประชาสัมพันธ์ให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2559 รวมทั้งกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการใช้กฎ must carry ดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน สำหรับ platform อื่นให้สิ้นสุดภายในปี 2559 กำหนดแผนการแจกสิทธิ์โครงการสนับสนุนฯให้แก่ครัวเรือนผู้รับชมโทรทัศน์ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์โดยเร็วต่อเนื่องจากแผนการแจกคูปองที่จะยุติรอบสุดท้ายสิ้นเดือน มกราคม 2559 และยกเลิกระยะเวลาสิ้นสุดการใช้คูปองจนกว่าจะถึงระยะเวลายุติแอนะล็อก

นอกจากนี้ ตัวแทนผู้ประกอบการชมรมดิจิตอลทีวีได้เสนอให้ กสทช. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนครัวเรือนรายได้น้อย องค์กร มูลนิธิ สาธารณะประโยชน์ต่อชาติ ศาสนา และสังคม มีโอกาสเข้าถึงการเปลี่นผ่านการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลโดยไม่มีผลกระทบหรือต้นทุนค่าใช้จ่ายใดๆที่จะเกิดขึ้น ภายหลังการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิตอลทีวี โดยให้สำนักงาน กสทช. รวบรวมรายชื่อตามกลุ่มเป้าหมายข้างต้นและจัดสรรเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนกล่องดิจิตอลทีวีให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง รวมทั้งให้จัดตั้งชุดทำงานเพื่อผลักดันการแจกคูปองให้ครบ 22 ล้านครัวเรือน

นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีการจัดเวทีโฟกัสกรุ๊ปเพื่อหาข้อเสนอต่อแนวทางการสนับสนุนประชาชนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ให้สามารถเข้าถึงสิทธิการเปลี่ยนผ่านอุปกรณ์เพื่อการรับชมดิจิตอลทีวี ซึ่งขณะนี้สำนักงานแจ้งว่าอยู่ในระหว่างการหาข้อสรุปเรื่องกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์และวิธีการที่จะแจก ก่อนเสนอกรรมการ กสทช. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ปัญหาและข้อเสนออื่นๆที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมคณะทำงานติดตามและแก้ไขปัญหาโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในวันศุกร์ที่ 29 ม.ค.นี้ พร้อมทั้งมีการแถลงข่าวความคืบหน้าของคณะทำงาน