กสทช.เตือนลูกค้า2จี เร่งย้ายค่ายเลี่ยงซิมดับ

กสทช.เตือนลูกค้า2จี เร่งย้ายค่ายเลี่ยงซิมดับ

กสทช.เตือนลูกค้า2จี เร่งย้ายค่ายเลี่ยงซิมดับ

นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคม (กทค.) กล่าวว่า ขณะนี้ เหลือเวลาประมาณ 1 เดือน จะครบกำหนดการขยายเวลาประกาศมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนย่านความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ หรือมาตรการเยียวยา ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 94/2557 ที่ระบุให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ซึ่งคำสั่งจะครบกำหนดในวันที่ 17 ก.ค.นี้

ทั้งนี้ คณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวฯ ของสำนักงาน กสทช. รายงานว่า ปัจจุบัน มีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 2จี ของบริษัท ทรูมูฟ จำกัด ค้างในระบบกว่า 700,000 เลขหมาย ส่วนผู้ใช้บริการของบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (ดีพีซี) มีลูกค้าเหลืออยู่ประมาณ 2,700 เลขหมาย มียอดเงินที่ค้างอยู่กับผู้ให้บริการรวมกันกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งผู้ใช้บริการส่วนนี้หากไม่เร่งโอนย้ายออกจากระบบ พอถึงกำหนดจะประสบกับปัญหาซิมดับ

เขาระบุว่า อยากให้ผู้ใช้บริการทั้งสองบริษัท ต้องเร่งโอนย้ายหมายเลขโทรศัพท์ออกจากระบบไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ก่อนสิ้นสุดกำหนดระยะเวลา สำหรับคนที่ต้องการใช้บริการคงสิทธิเลขหมาย (นัมเบอร์พอร์ตฯ) หรือย้ายค่ายเบอร์เดิม สามารถเลือกผู้ให้บริการรายใหม่ได้ตามความพอใจ ซึ่งการโอนย้ายใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน ส่วนผู้ยังไม่ได้ลงทะเบียน ซิมการ์ดก็ต้องไปลงทะเบียนกับผู้ให้บริการรายเดิมก่อนจึงโอนย้ายเลขหมายได้

อย่างไรก็ดี ส่วนในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องการใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวอีกต่อไป ทางผู้ใช้บริการ สามารถแจ้งปิดบริการ และขอเงินที่ค้างอยู่ในระบบทั้งหมดคืนได้ โดยกฎหมายกำหนดไว้ว่าผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องคืนเงินผู้ใช้บริการภายใน 30 วัน

เพื่อเลี่ยงปัญหาการขาดข้อมูลของผู้ใช้บริการในการไปขอเงินคืน หรือไม่ไว้ใจบริษัทว่าหากไปขอเงินคืนภายหลังซิมดับบริษัทจะแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับยอดเงินที่เหลืออยู่จริงในระบบ ผู้ใช้บริการสามารถกดเช็คยอดเงินในคืนวันสุดท้ายก่อนที่สัญญาณโทรศัพท์จะไม่สามารถใช้งานได้ และเก็บเป็นหลักฐานข้อมูลไว้แสดงกับบริษัท