'สุภิญญา' ชี้ 'ไทยทีวี' ยังมีทางออก

'สุภิญญา' ชี้ 'ไทยทีวี' ยังมีทางออก

"สุภิญญา" ระบุ กรณี "ไทยทีวี" ยังมีทางออก เหตุเงื่อนไข กสทช.ยังเปิดช่องหาผู้ร่วมทุนใหม่ หรือขายเวลา ชี้ใช้ม. 44 คงไม่เหมาะสม

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ขั้นตอนการขอยุติออกอากาศของช่องไทยทีวีและช่องLOCA ยังพิจารณาไม่เสร็จ เพราะต้องพิจารณาในอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แต่แนะนำให้ไทยทีวีต้องแจ้งต่อผู้ชมด้วยตัววิ่งก่อนยุติออกอากาศภายใน 15 วัน หรือลงหนังสือพิมพ์แจ้งประชาชน ปัญหาดังกล่าวมองว่าไม่จำเป็นต้องเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพราะกฎหมาย กสทช.มีฐานมาจากรัฐธรรมนูญรองรับ ซึ่งจะกระทบต่อผู้ประกอบการโดยรวม

ทั้งนี้ มองว่ายังมีทางออกด้านอื่น เนื่องจากเงื่อนไข กสทช.ที่กำหนดไว้ยังเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตหาผู้ร่วมทุนใหม่ การควบรวมกิจการ หรือขายเวลาสัดส่วนร้อยละ 40 เพราะไม่นับรวมเวลาไพร์มไทม์ ปัญหาดังกล่าวบอร์ดคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ยังไม่ได้พิจารณา สำหรับการควบรวมกิจการดำเนินการได้ทั้งหมดยกเว้นช่องข่าวและช่อง HD ควรเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่กลุ่มเดียวกัน แต่หากในอนาคตจะแก้ไขให้ผู้ประกอบการอยู่ครบทั้งหมด 24 ช่อง หรือต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด สำหรับผู้ประกอบการที่แข่งขันได้อยู่ที่การพิจารณาระยะยาว