กสท.ไฟเขียวช่อง3ออกอากาศคู่ขนานได้

กสท.ไฟเขียวช่อง3ออกอากาศคู่ขนานได้

"สุภิญญา" บอร์ด กสท. ให้ช่อง 3 ออกอากาศคู่ขนานได้ กำหนดยื่นผังรายการพิจารณาก่อน

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึงมติการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในวันนี้ว่า การที่บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ประสงค์จะนำรายการโทรทัศน์ของบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด มาออกอากาศทางช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล

เมื่อบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ย่อมไม่ถือว่าบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ไม่ได้ประกอบกิจการด้วยตัวเอง จึงมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งบริษัท บีอีซีมัลติมีเดีย จำกัด ให้ดำเนินการยื่นผังรายการที่จะออกอากาศ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ การนำเสนอผังรายการของ บริษัทบีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ

"ถ้าบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ยื่นหนังสือในฐานะที่ประกอบกิจการด้วยตนเอง โดยมีสิทธิควบคุมองค์ประกอบสำคัญ มีความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นๆ และทำตามเงื่อนไขใบอนุญาตเหมือนกับช่องอื่น ก็จะอยู่ในข่ายที่จะพิจารณา เราขอดูจดหมายการยื่นผังรายการ การทำตามเงื่อนไขต่างๆของบีอีซี-มัลติมีเดีย โดยควรส่งกลับมาทางเราอย่างเร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้"นางสาวสุภิญญา กล่าว