'วีแชท'ยังแรงครองใจวัยรุ่นทั่วโลก

'วีแชท'ยังแรงครองใจวัยรุ่นทั่วโลก

จีดับเบิลยูไอ เผยตัวเลขผู้ใช้งานประจำของ"วีแชท"ในไตรมาส 2 ปี 2557 เติบโตกว่า 55% จากไตรมาส 2 ปี 2556

"โกลบอลเว็บอินเด็กซ์" (จีดับเบิลยูไอ) เปิดเผยตัวเลขผู้ใช้งานประจำของ "วีแชท" เติบโตกว่า 55% จากไตรมาสที่สองปี 2556 สู่ไตรมาสที่สองปี 2557

ทั้งนี้ ได้วิเคราะห์ตลาดที่มีขนาดใหญ่จากหลากหลายวงการ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มใช้งานสื่อออนไลน์ ครอบคลุมหลากหลายวงการถึง 32 ประเภทธุรกิจ หรือเท่ากับ 89% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก และพบว่า วีแชทเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีจำนวนผู้ใช้งานประจำไม่รวมประเทศจีน เติบโตมากกว่า 60%ในปีที่ผ่านมา ตลาดแถบเอเชียนั้น ฮ่องกงเติบโตสูง 222% ไต้หวัน 166% ฟิลิปปินส์ 100% และไทย 84.57%

กลุ่มผู้ใช้งานที่นิยมใช้วีแชทมากสุด เป็นกลุ่มวัยรุ่น ผลสำรวจรายงานว่าผู้ใช้งานวีแชท 74% ในเอเชีย แปซิฟิก คือ กลุ่มอายุระหว่าง 16-34 ปี