แคปแชร์

แคปแชร์

สินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่บอกเล่าเรื่องราวและคุณสมบัติพิเศษของนุ่นที่เกิดจากความร่วมมือของผู้ผลิตและดีไซเนอร์

โจทย์ความเป็นไปได้ในการออกแบบ สินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่บอกเล่าเรื่องราวและคุณสมบัติพิเศษของนุ่น

ผลงานของวิญญู วรัญญู (หจก. ที่นอนจารุภัณฑ์) ผู้ผลิตนุ่นธรรมชาติและนักออกแบบ จุฑามาส บูรณะเจตน์ และ ปิติ อัมระรงค์ จาก O-D-A (Object Design Alliance)โดยการค้นหาวิธีที่จะใช้งานวัสดุนุ่นด้วย “เทคนิค” ที่ต่างออกไปในที่สุด ทั้งสองก็พบว่าการทำงานกับนุ่นนั้นจำเป็นต้องมีการ “แบ่งช่อง” เพื่อใช้งานเสมอ เช่น ถ้าจะยัดนุ่นทำที่นอน ผู้ผลิตก็ต้องเย็บช่องเล็กๆ เป็นโมดูลไว้ภายในเฟรมของที่นอนเสียก่อน จากนั้นจึงค่อยใส่นุ่นลงไปให้เต็มพื้นที่ช่องเหล่านี้ เพราะนี่คือกรรมวิธีเดียวที่จะรักษา “ฟอร์ม” ของตัวที่นอนเอาไว้ได้ จนเกิดเป็นเก้าอี้พักผ่อนเอเนกประสงค์เมื่อคลี่ออกมาจะกลายเป็นนอน ซึ่งวัสดุหุ้มเป็นผ้าทอ