ต้นแบบรถเมล์ปั่นพลังคน

ต้นแบบรถเมล์ปั่นพลังคน

มธ.เปิดตัวรถปั่นพลังคนช่วยประหยัดพลังงานใช้ทัศนศึกษาตามสถานที่ท่องเที่ยว เสริมสร้างความสามัคคีและสุขภาพ

มธ. เปิดตัวรถปั่นพลังคน ช่วยประหยัดพลังงาน ใช้ทัศนศึกษาตามสถานที่ท่องเที่ยว เสริมสร้างความสามัคคี และสุขภาพ

รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ (มธ.) กล่าวว่าแนวคิดการประดิษฐ์รถต้นแบบเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน โดยใช้พลังงานคนปั่น 20 ที่นั่งสำหรับการขนส่งภายในหน่วยงานต่างๆ แทนการใช้พลังงานฟอสซิลจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ การพัฒนารถต้นแบบดังกล่าวเกิดจากการศึกษาวิชา พอ.660 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ (DI 660 : Integrated Product Development) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ และประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในงานจริง

คาดว่า รถต้นแบบนี้จะเป็นรถปั่นสำหรับขนส่งมวลชนหรือทัศนศึกษาภายในสถานที่ท่องเที่ยวหรือหน่วยงานต่างๆ โดยเน้นการเที่ยวชมสำหรับผู้มาศึกษาดูงาน และทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งสามารถทำความเร็วได้ประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้พลังงานจากคนปั่นตั้งแต่ 6-10 คนขึ้นไป จะช่วยเสริมสร้างความสามัคคีและสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับผู้ใช้งาน และส่งเสริมให้ชุมชนต่างๆ หันมาสนใจปั่นจักรยานกันมากขึ้น