กสทช.หั่นเงินชดเชยบอลโลกเหลือ369ลบ.

กสทช.หั่นเงินชดเชยบอลโลกเหลือ369ลบ.

"กสทช." มีมติชดเชยกรณีบอลโลกให้ "อาร์เอส" แต่ปรับลดลงเหลือเพียง 369.85 ล้านบาท จาก 427 ล้านบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินชดเชยกรณีการถ่ายทอดการแข่งขันบอลโลก 2014 ผ่านผู้ให้บริการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะจำนวน 369.859 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งลดลงจากวงเงินที่ กสทช. ที่อนุมัติจำนวน 427 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากบริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอสคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเมนท์ จำกัด เห็นว่าวงเงินดังกล่าวยังไม่เหมาะสมสามารถอุทธรณ์เรื่องดังกล่าวต่อ กสทช. ได้