ปณทผนึกกรมการกงสุลส่งพาสสปอร์ตด่วน 3 วัน

ปณทผนึกกรมการกงสุลส่งพาสสปอร์ตด่วน 3 วัน

ไปรษณีย์ไทยเปิดบริการใหม่ หวังเพิ่มประสิทธิภาพนำส่งหนังสือเดินทางให้กรมการกงสุล มั่นใจถึงลูกค้าภายใน 3 วัน

นายสัญญา ทองสะพัก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานระบบปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยได้ร่วมกับกรมการกงศุล เปิดบริการเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนด้วยบริการหนังสือเดินทางด่วนพิเศษทางไปรษณีย์ (พีเอสพี) โดยจะช่วยให้ประชาชนได้รับหนังสือเดินทางภายใน 3 วันทำการ ถือว่าเทียบเท่ากับการมาขอรับเล่มด้วยตัวเอง

บริการดังกล่าว ปณท คิดค่าบริการอัตรา 60 บาทต่อเล่ม ภายใต้มาตรฐานการบริการ ซึ่งเพิ่มขึ้น 20 บาทจากบริการเดิมที่ไปรษณีย์ได้ให้บริการก่อนหน้านี้ที่ 40 บาท แต่ผู้รับจะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันสำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ และ 7 วันสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด

ทั้งนี้ บริการพีเอสพีจะให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ และคาดว่าจะขยายไปที่ให้บริการทั่วประเทศไม่เกินต้นปีหน้า

ที่ผ่านมา ปณท รับส่งหนังสือเดินทางตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งยังไม่พบปัญหาการจัดส่ง โดยกรมการกงสุล มีจำนวนผู้ทำหนังสือเดินทางเฉลี่ยวันละ 7,000 เล่ม โดยยอดการจัดส่งบริการอีเอ็มเอสราคา 40 บาท ที่ให้บริการก่อนหน้านี้อยู่ที่กว่า 4,000 เล่ม ถือว่าเกินครึ่ง และหลังจากที่ไปรษณีย์ได้ทดลองนำจ่ายหนังสือเดินทางพีเอสพีช่วงกลางเดือนส.ค. 2557 มียอดผู้ใช้บริการวันละกว่า 400 เล่ม

เขา กล่าวว่า ยอดการเพิ่มจำนวนของบริการจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพราะไปรษณีย์ไทยยังคงมีบริการให้เลือกทั้งแบบอีเอ็มเอส และพีเอสพี

ขณะที่นายธงชัย ชาสวัสดิ์ อธิบดีกรมการกงสุล กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนมาทำหนังสือเดินทางปีละประมาณ 1.5 ล้านเล่ม จากการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ การที่ประชาชนหันมาให้บริการของไปรษณีย์จะช่วยประหยัดเงินให้ประเทศปีละ 300-450 ล้านบาท โดยคำนวณในราคา 300 บาทต่อคน

"ไปรษณีย์ไทยได้นำส่งหนังสือเดินทางผ่านบริการอีเอ็มเอสให้กรมการกงสุลตั้งแต่ปี 2545 ไม่พบการสูญหายหรือชำรุดระหว่างการขนส่งเลยสักครั้ง"

นอกจากนี้ ปณท พัฒนาศักยภาพการนำจ่ายไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) และพัสดุไปรษณีย์ที่มีขนาดใหญ่ ทั่วประเทศ โดยเปิดรถตู้นำจ่ายใหม่กว่า 500 คัน ตั้งเป้าเพิ่มศักยภาพการนำจ่ายอีเอ็มเอส และพัสดุไปรษณีย์ที่มีขนาดใหญ่ เริ่มให้บริการนำจ่ายแล้วในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดทั่วประเทศ รองรับบริการส่งไปรษณีย์มีจำนวนกว่า 4 แสนชิ้นต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี