เนคเทค วิจัยใช้ได้จริง

เนคเทค วิจัยใช้ได้จริง

NECTEC ACE 2014 เวทีประชุมวิชาการและนิทรรศการประจำปี 57 ภายใต้แนวคิด ตอบโจทย์ประเทศไทยงานวิจัยใช้ได้จริง

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการประจำปี 2557 NECTEC Annual Conference & Exhibition (NECTEC ACE 2014) ภายใต้แนวคิด “ตอบโจทย์ประเทศไทย งานวิจัยใช้ได้จริง” ในวันพุธที่ 17 กันยายนนี้ ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล

เวทีการประชุมที่เปิดโอกาส ให้กลุ่มนักวิจัย นักวิชาการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและระดับนานาชาติ พร้อมชมนิทรรศการผลงานวิจัยความก้าวหน้าด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ซึ่งนำไปสู่การเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษาและถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

ภายในงานจะได้พบกับการสัมมนาวิชาการ โดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ อาทิ ๑.ระบบตรวจสุขภาพเขื่อนจากระยะไกล ๒.ทำนาทำสวนทำไร่ ไอทีช่วยได้ ๓.ใช้โซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำประหยัดได้จริงหรือ? ๔.สร้างโอกาสธุรกิจด้วย Open API ๕.วัฒนธรรมดิจิทัล ๖.ทีวีดิจิทัล จุดเปลี่ยนทีวีไทย ๗.เทคโนโลยีเพื่อการขนส่งสินค้า ๘.ความท้าทายในการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยสู่การใช้งานจริง ๙. เชื่อมั่นข้อมูลสุขภาพส่วนตัวไม่รั่วไหล

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มนิทรรศการผลงานวิจัยที่หลากหลาย พร้อมสู่การถ่ายทอดและนำไปใช้งานได้จริง อาทิ

Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะ เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกษตรกร เพิ่มผลผลิต พิชิตโรคร้าย รายได้สูงขึ้น

Careเทคโนโลยีเพื่อชีวิต เทคโนโลยีงานวิจัย ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง ยั่งยืนยาวนานยิ่งขึ้น

Green เทคโนโลยีรักษ์โลก เทคโนโลยีช่วยดูแลโลกให้น่าอยู่ สดใส ไร้มลพิษ

Future เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส โลกทั้งใบจะมาอยู่ในมือคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานประชาสัมพันธ์เนคเทค 02 564 6900