'นที'ออกตัวเห็นแย้งมติกสท.ฟันช่อง3

'นที'ออกตัวเห็นแย้งมติกสท.ฟันช่อง3

"นที" ไม่เห็นด้วยมติ กสท.ฟันช่อง 3 ชี้ประเด็นยังไม่เป็นข้อยุติ ระบุช่อง3-ดาวเทียม-เคเบิ้ลฟ้องได้หากเห็นต่าง

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท. กล่าวว่า การประชุมบอร์ด กสท.วันนี้ โดยมติบอร์ด กสท. 3:2 เสียง ให้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี ห้ามนำสัญญาณช่อง 3 อนาล็อก ออกอากาศในระบบดังกล่าว โดยตนได้มีความเห็นแย้งมติที่ประชุม เพราะเห็นว่าประเด็นดังกล่าวยังไม่เป็นข้อยุติและมีข้อโต้แย้งในชั้นศาลปกครองกลาง ซึ่งการแก้ไขปัญหาของ กสท.โดยออกมาตรการหรือคำสั่งที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณะควรดำเนินการด้วยความรอบคอบ ทั้งประเด็นข้อโต้แย้งทางกฎหมาย มาตรการการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนดังกล่าวการแสวงหาแนวทางอื่นที่อาจนำไปสู่การแก้ไขปัญหาควรเลือกวิธีการบังคับใช้กฎหมายที่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและประชาชนเป็นสำคัญ

ขณะที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3,ผู้ประกอบการโครงข่ายดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวีมีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาลได้ หากไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว