ไมโครซอฟท์แจกฟรี 'ออฟฟิศ 365' เด็กไทย 8 ล้านคน

ไมโครซอฟท์แจกฟรี 'ออฟฟิศ 365' เด็กไทย 8 ล้านคน

ยักษ์ซอฟต์แวร์ย้ำความเชื่อมั่นตลาดไทย ลงทุนต่อเนื่อง ล่าสุดผนึก "สพฐ." แจกฟรีออฟฟิศ 365 หนุนระบบการศึกษาผ่านเทคโนฯคลาวด์ กระจายสู่เด็กไทย

"ปัจจุบันคนในช่วงอายุ 15-24 ปี ถือเป็นกลุ่มประชากรว่างงานที่ใหญ่ที่สุดในไทย ด้วยเหตุนี้เองการยกระดับคุณภาพของระบบการศึกษาในภาพรวมจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง" ผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาของยักษ์ซอฟต์แวร์โลกได้กล่าวไว้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพการศึกษาของประเทศได้อย่างดีว่าถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงอย่างจริงจัง

ความพยายามของภาครัฐนอกจากการปรับปรุงคุณภาพของบทเรียนแล้ว นโยบายการแจกแทบเล็ตเพื่อหวังจะยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีก็เป็นหนึ่งในงานที่เห็นเป็นรูปธรรมซึ่งจากผลลัพธ์ที่ผ่านมาอาจยังไม่เพียงพอที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งหมดให้ดีได้ผ่านแทบเล็ตเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องอาศัยองค์ประกอบที่พร้อมตั้งแต่ระดับบุคลากร ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์

เอกชนโดดร่วมยกระดับการศึกษา

นายฮาเรซ คูบจันดานิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การศึกษายุคใหม่ควรเป็นการเรียนรู้แบบสองทางที่เด็กโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการคิดต่อยอดเพื่อโอกาสและนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งทำได้ เพราะการพัฒนาของเทคโนโลยีที่แพร่หลายทั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่ และระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง

สำหรับไมโครซอฟท์ลงทุนด้านการศึกษาทั่วโลกกว่า 3 แสนล้านบาทใน 5 ปี รวมถึงไทยที่บริษัทได้ลงทุนด้านนี้ไปแล้วกว่า 156 ล้านบาทในช่วง 20 ปีที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศ

ทั้งนี้เพราะบริษัทเชื่อว่าทักษะของบุคลากรในศตวรรษใหม่จำเป็นต้องมีความสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกัน ซึ่งไมโครซอฟท์ในฐานะเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่คน 1 ใน 7 ของโลกใช้งาน (สำหรับโปรแกรมออฟฟิศ) จึงพยายามสานต่อความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีของคนในประเทศ

แจกฟรี"ออฟฟิศ365"เด็ก8ล้าน

ล่าสุดไมโครซอฟท์ได้ลงนามความร่วมมือกับ สพฐ. เพื่อมอบสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม "ออฟฟิศ 365 ฟอร์ เอ็ดดูเคชั่น" สำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์เพื่อการทำงานและการสื่อสารให้นักเรียน 8 ล้านคนและครูผู้สอนอีก 4 แสนคนทั่วประเทศผ่าน 39,000 โรงเรียน

"ดีลครั้งนี้เป็นความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อการศึกษาครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่ไมโครซอฟท์เคยทำมาทั่วโลกในแง่จำนวนนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ซึ่งมีถึง 8 ล้านคน ซึ่งตอนนี้มีนักศึกษาและบุคลากรจากสถาบันระดับอุดมศึกษากว่า 2 ล้านคนได้ใช้ประโยชน์จากคลาวด์ผ่านโซลูชั่นออฟฟิศ365 ฟอร์ เอ็ดดูเคชั่นและก็คาดว่าความร่วมมือกับ สพฐ.ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานโซลูชั่นดังกล่าวในไทยเป็นกว่า 10 ล้านคน"

ต่ออายุความร่วมมืออีก 5 ปี

พร้อมกันนี้ยังได้สานต่อความร่วมมือโครงการ "พาร์ทเนอร์ อิน เลิร์นนิ่ง" ระหว่างไมโครซอฟท์และ สพฐ.อีก 5 ปี (ถึงปี 2562) หลังร่วมมือกันด้านการศึกษามากว่า 10 ปี

นายฮาเรซระบุว่า ภายใต้โครงการดังกล่าวจะเป็นการสานต่อกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำร่วมกันมา เช่น การประกวดอิมเมจินคัพ โครงการสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ให้นักเรียน นักศึกษา เช่น ดรีม สปาร์ค และบิซ สปาร์ค สำหรับต่อยอดในเชิงธุรกิจ รวมทั้งการอบรมครูให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่ผ่านมามีครูที่ผ่านการเสริมประสิทธิภาพไปแล้วกว่า 1.6 แสนคน และจะยังมีต่อไป ซึ่งในอีก 5 ปีจากนี้ก็จะมีอีกหลายอย่าง

จ่อพรีโหลดลงแทบเล็ตนักเรียน

นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า ไทยกำลังอยู่ในช่วงปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมประชากรให้เข้าสู่ระบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) และการพัฒนาทักษะคนเพื่อเข้าสู่สังคมแบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต

ความร่วมมือกับไมโครซอฟท์ครั้งนี้ทำให้ สพฐ.ไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์ออฟฟิศเพื่อการสอนเด็ก ที่โดยปกติ สพฐ.จะต้องลงทุนซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์โดยรวมราว 100 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ก็กำลังเจรจากันว่าอาจจะนำซอฟต์แวร์ดังกล่าวติดตั้งบนแทบเล็ตในโครงการของ สพฐ.แต่อาจไม่ทันสำหรับโครงการแทบเล็ตปีนี้

ส่วนดีลครั้งนี้จะกระจายการใช้งานซอฟต์แวร์ไปยัง 39,000 โรงเรียน โดยเริ่มจากโรงเรียนที่มีความพร้อมก่อน และอยู่ระหว่างการตั้งคณะทำงานร่วมกันไมโครซอฟท์ และ สพฐ. เพื่อช่วยครูในการใช้ซอฟต์แวร์สอนนักเรียน เน้นระดับประถมและมัธยม