ก.วิทย์ฯ สร้างเครือข่ายแล็ปทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

ก.วิทย์ฯ  สร้างเครือข่ายแล็ปทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

ก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า เฝ้าระวังสินค้าจากชายแดน

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผลักดันสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการ พร้อมจับมือ สคบ. ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค หนุนเฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภคจากเครื่องใช้ไฟฟ้านำเข้าจากชายแดน แนะให้ระมัดระวังการเลือกซื้อสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อนำมาใช้อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้ประจำบ้านของทุกคนที่จะอำนวยความสะดวกสบาย ในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการเลือกซื้อ เพราะผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีมาตรฐาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามฉลากที่แสดงบนสินค้าเมื่อนำมาใช้จะก่อให้เกิดอันตรายทำให้ร่างกายบาดเจ็บที่รุนแรง กระทั่งถึงเสียชีวิตได้

ดังนั้น กระทรวงวิทย์ฯ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงจำเป็นต้องสร้างและขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพื่อการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทำให้ที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกต่อการประสานงานการขยายพื้นที่การให้บริการเพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาวิธีการตรวจพิสูจน์ด้วยเทคนิคใหม่ๆเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ภาคอุตสาหกรรมภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการตรวจพิสูจน์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกัน รณรงค์ให้ ผู้บริโภคมีความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพตรงตามที่ฉลากระบุบนสินค้า

นายวรวัจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงวิทย์ฯ มีเป้าหมายนำงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการทดสอบพิสูจน์มาตรฐานและคุณภาพของสินค้านำเข้ามาทางชายแดนมุ่งพัฒนากลไกและสร้างมาตรการในการเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ด้อยคุณภาพมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า จะเป็นหน่วยงานกลางในการตรวจพิสูจน์คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และใช้ผลตรวจพิสูจน์เป็นข้อมูลประกอบในการขอรับรองคุณภาพมาตรฐานในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ(0 2201 7140)