'พนา'แนะเพิ่มค่าธรรมเนียมโทรคมนาคม0.5%

'พนา'แนะเพิ่มค่าธรรมเนียมโทรคมนาคม0.5%

"พนา ทองมีอาคม" แนะเพิ่มค่าธรรมเนียมโทรคมนาคม 0.5% เพื่อใช้อุดหนุนกองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ ก่อนเจียดให้ 500 ล้านบาทต่อปี

ผู้สื่อข่าวรายงาน ถึงความคืบหน้าของพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ..... โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อฯ ทางคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาเกือบจบทุกมาตราแล้ว คงเหลือเพียงในประเด็นของเงินอุดหนุนกองทุน ตามที่ร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อฯ ระบุไว้ในมาตรา 6 (1) ว่าด้วยเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฎหมาย กสทช. ซึ่งการประชุมประจำวันที่ 27 มี.ค. ได้เชิญ นายพนา ทองมีอาคม กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เข้ามาให้ข้อมูล

นายพนา ระบุว่า ตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดสรรเงินให้กับกองทุนพัฒนาสื่อฯ ได้ระบุไว้เพียงกรอบคร่าวๆ โดยไม่ได้ระบุถึงเม็ดเงินที่จะจัดสรรให้เพราะที่ผ่านมายังไม่เคยมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสื่อฯ มาใช้ ส่วนประเด็นที่ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ จะนำเงินในกองทุนพัฒนาและวิจัย กสทช. มาใช้ ควรเขียนบทบัญญัติให้ชัดเจนว่าจะนำเงินจากส่วนใดมาอุดหนุน เพราะตามระเบียบ กสทช.ระบุตายตัวว่าเงินในกองทุนฯ ต้องนำไปใช้กิจการในส่วนใด และต้องเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน

"ความเห็นผมเงินของกองทุนพัฒนาและวิจัย ที่กองทุนพัฒนาสื่อฯ จะนำไปเป็นเงินอุดหนุนได้ ควรอยู่ในส่วนของเงินที่ได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมในด้านโทรคมนาคม แต่ต้องระบุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอำนาจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 0.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าไม่เกินไปกว่าที่กฎหมายกำหนด ที่ห้ามเกิน 4% โดยปัจจุบันทางหน่วยงานมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพียง 3.75 เปอร์เซ็นต์ สำหรับเงินกองทุนพัฒนาและวิจัยฯ ปีล่าสุดจะมียอดงบประมาณที่ 2,000-3,000 ล้านบาท ดังนั้นในความเป็นไปได้ที่จะจัดสรรเงินให้กองทุนพัฒนาสื่อฯ ได้น่าจะอยู่ที่ปีละ 500 ล้านบาท"นายพนา กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่นายพนาได้ให้ข้อมูลแล้วทางกรรมาธิการฯ ได้พักการพิจารณารายละเอียดดังกล่าวไว้ก่อน และได้ออกจดหมายเชิญ พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธาน กสท. มาหารือในรายละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาทางออกร่วมกันถึงการเขียนบทบัญญัติของกฎหมายที่ไม่ขัดกับกฎหมายของกสทช. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง