รอแล็ปสหรัฐตรวจ'ไอโฟน5'ระเบิด

รอแล็ปสหรัฐตรวจ'ไอโฟน5'ระเบิด

I snap 26 มี.ค.ติดตามความคืบหน้า เรื่องการตรวจสอบไอโฟน 5 ระเบิด

นายฐากร ยังได้กล่าวถึงประเด็นความคืบหน้า เรื่องการตรวจสอบไอโฟน 5 ระเบิดว่า หลังจากกสทช.มีหนังสือไปถึงบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าให้ส่งไอโฟน 5 เครื่องที่ระเบิดมาให้สำนักงาน กสทช.ตรวจสอบ ซึ่งบริษัทได้ส่งเครื่องมา แต่เมื่อนำเครื่องมาตรวจสอบพบว่า ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะในการเปิดเครื่อง ประกอบกับทางบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย ได้มีหนังสือลงวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา เรื่อง ขอให้ส่งเครื่องโทรคมนาคมตรวจสอบ มาถึงสำนักงานฯ เพื่อขอนำไอโฟน 5 เครื่องที่มีปัญหาให้ทางบริษัทส่งเครื่องไปตรวจสอบที่บริษัท เอ็กซ์โพเน้นท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นที่ปรึกษาอิสระ เชี่ยวชาญทางเทคนิคตรวจสอบโทรศัพท์มือถือและมีห้องทดลองที่ทันสมัยได้มาตรฐาน และเมื่อบริษัทที่ปรึกษาอิสระดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้น ทางบริษัทผู้นำเข้าจะนำส่งรายงานผลการตรวจสอบแก่สำนักงาน กสทช.โดยเร็ว

โดยกรณีนี้ บริษัทไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด (ดับบลิวดีเอส) ซึ่งเป็นผู้สั่งโทรศัพท์จากบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ มีสัญญาตกลงว่า กรณีที่เครื่องโทรศัพท์มีปัญหา ทางดับบลิวดีเอสจะต้องส่งเครื่องให้ทางบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย เพื่อไปตรวจสอบ ณ แล็ปกลางที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ตรวจสอบโปร่งใส หากโทรศัพท์เครื่องที่มีปัญหาได้รับการตรวจสอบจากบริษัทเอ็กซ์โพเนียนเรียบร้อย และส่งมายังสำนักงาน กสทช.ก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. อีกครั้งหนึ่ง ส่วนผลตรวจสอบของ กสทช.จะสอดคล้องกับผลตรวจสอบของบริษัทเอ็กซ์โพเน้นท์หรือไม่นั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง