มหานครอาเซียนในมุมสถาปัตย์

มหานครอาเซียนในมุมสถาปัตย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โชว์แนวคิดทางสถาปัตยกรรมและก่อสร้างอันล้ำสมัย สู่การเป็น “มหานครอาเซียน”

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชิงความเป็นผู้นำด้านสถาปัตยกรรมแห่งอาเซียน ผุดแนวคิดทางสถาปัตยกรรมและก่อสร้างอันล้ำสมัยสู่การเป็น “มหานครอาเซียน” ผ่าน 5 เมกะโปรเจคท์จากฝีมือนักศึกษา สะท้อนเป้าหมายสู่การนำประเทศไทยสู่ประเทศผู้นำในประชาคมอาเซียน อันได้แก่ ท่าอากาศยานนครพนม เพื่อยกระดับสนามบินนครพนม ให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดนครพนม โดยให้ตัวอาคารและสถานที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดนครพนม สู่สนามบินยักษ์ใหญ่ ศูนย์กลางการเชื่อมต่อ ประเทศพม่า ไทย ลาว เวียดนาม

หอสมุดพฤษศาสตร์แห่งอาเซียน เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาและค้นคว้าความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แห่งเดียวในอาเซียน สถาบันสอนศิลปะการทำอาหารภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการแหล่งรวมตำรับอาหารสูตรอาเซียน นับแสนเมนู บางกอกคอนโดมิเนียมเทรนใหม่ของแหล่งที่อยู่อาศัย ต้อนรับประชาคมอาเซียน โดยใช้แนวคิดอินเตอร์ล็อคกิ้งอินสเปซ(Interlocking in Space) พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและพื้นที่สีเขียว

องค์การสะพานปลาและศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวมหาชัย ศูนย์กลางการค้าอาหารทะเลในอาเซียนอันผสมผสานการส่งเสริมปลาทูไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นสายพันธ์ปลาทูที่อร่อยที่สุดในโลก โดย 5 เมกะโปรเจคท์ด้วยจากฝีมือนักศึกษา รวมไปถึงแนวคิดสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจอีกกว่า 80 ชิ้น

อาจารย์พงศ์สันต์ สุวรรณะชฎ ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า คณะสถาปัตยกรรมได้เล็งเห็นถึงการเจริญเติบโตของสถาปัตยกรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นี้ เรื่องของสถาปัตยกรรม จะมีแนวโน้มของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมถึงงานด้านสถาปัตยกรรมในแต่ละชาติมากขึ้นอีกทั้งอาชีพสถาปนิก ยังเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีในประเทศอาเซียน ฉะนั้นอาจทำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง

ดังนั้น การเป็นสถาปนิกระดับอาเซียนไม่ใช่แค่ต้องรอให้ได้โจทย์มาหรือต้องรอแบบอีกต่อไป แต่ต้องช่วยลูกค้าคิดและวิเคราะห์ด้วยว่าจะลงมือทำอะไรมีลักษณะการทำงานที่คิดงานแบบครีเอทีฟใช้เกมรุกช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาความพร้อมในการนำเสนอทางเลือกต่างๆ ที่มากกว่าขอบเขตของงานสถาปนิก รวมถึงการคิดค้น ออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมที่สามารถเจาะลึกถึงความเป็นอาเซียนได้มากขึ้น

อาจารย์พงศ์สันต์ กล่าวต่อว่า สำหรับสถาปัตยกรรมไทยนั้นถือได้ว่ามีลักษณะที่โดดเด่น และมีเอกลักษณ์ แต่อาจยังมีจุดอ่อนของการสร้างแบรนด์ไม่ชัดเจน ดังนั้นทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงมีความคิดที่จะผลักดันงานด้านสถาปัตยกรรมให้เป็นที่หนึ่งในอาเซียนได้มากขึ้น โดยสนับสนุนให้นักศึกษาคิดค้น ออกแบบ และดึงจุดขายของความเป็นไทยมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์และแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยนักศึกษาได้แสดงแนวคิดในการทำโปรเจคท์สถาปัตยกรรมก่อสร้างอันล้ำสมัยสู่การเป็น “มหานครอาเซียน” เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านสถาปัตยกรรมแห่งอาเซียน ผ่าน 5 เมกะโปรเจคท์ด้วยฝีมือของเด็กไทย อย่าง ท่าอากาศยานนครพนม หอสมุดพฤษศาสตร์ สถาบันสอนศิลปะการทำอาหารภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บางกอกคอนโดมิเนียม และองค์การสะพานปลาและศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวมหาชัย

นายสุธีมา ศรีสุข นักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เจ้าของผลงานท่าอากาศยานนครพนม กล่าวว่า ท่าอากาศยานนครพนมนั้นมีขนาดเล็ก ไม่สามารถรองรับผู้โดยสารที่ปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และยิ่งเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท่าอากาศยานแห่งนี้จะกลายเป็นท่าอากาศยานศูนย์กลาง เพราะมีการท่องเที่ยวของลุ่มแม่น้ำโขง การเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว อีกทั้งยังเป็นที่ที่มีการเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้มีผู้ใช้บริการและสายการบินมากขึ้น ทำให้ตนเองมีความต้องการที่จะปรับปรุงคุณภาพท่าอากาศยานนครพนม จึงจัดทำโครงการออกแบบอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนครพนมขึ้น เพื่อยกระดับสนามบินนครพนม ให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดนครพนม โดยให้ตัวอาคารและสถานที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดนครพนม และผลักดันให้เป็นสถานที่พักผ่อนของผู้โดยสารที่ใช้ท่าอากาศยานเป็นจุดพัก เพื่อจะเดินทางเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนสถานที่ตั้งของจังหวัดนครพนม เป็นจุดกึ่งกลางของ พม่า ไทย ลาว และเวียดนาม ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะเป็นจุดเชื่อมต่อทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดในประชาคมอาเซียนตอนบน


นางสาวพิชชา อิงคตานุวัฒน์ นักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เจ้าของผลงานหอสมุดพฤกษศาสตร์กล่าวว่า ตนเองเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการ ห้องสมุดพฤกษศาสตร์ เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาและค้นคว้าความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพโดยรวบรวมแหล่งความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากล ด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยหลายรูปแบบใช้ในการ เก็บบันทึกข้อมูล ตัวอย่างพรรณไม้ และถ่ายทอดข้อมูลในรูปแบบมัลติมีเดีย รวมทั้งรูปแบบ ของสื่อสารนิเทศที่เป็นสิ่งพิมพ์ เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้รับประโยชน์สูงสุด ตลอดจนสร้างสรรค์คุณค่าของข้อมูลพฤกษศาสตร์ที่มีมิติเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต และความหลากหลายทางพฤกษศาสตร์ในประเทศแถบอาเซียนด้วย โดยมีการออกแบบพื้นที่ใช้สอยแบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจน อาทิ พื้นที่อ่านหนังสือดิจิตอลพื้นที่จัดแสดงระบบนิเวศพฤกษศาสตร์จำลองพื้นที่จัดเก็บพรรณไม้ตัวอย่างห้องสมุดพรรณไม้ไมโครฟิล์ม เป็นต้น

นายวาทิต ฮวบเจริญ นักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 กับผลงานสถาบันสอนศิลปะการทำอาหารภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ตนเองมีแนวคิดที่จะจัดตั้งโครงการแหล่งรวมตำรับอาหารสูตรอาเซียน เนื่องจากเล็งเห็นว่า อาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมติดอันดับ 1 ใน 3 ของอาเซียน อีกทั้งคนไทยยังมีความสามารถในการทำอาหารได้หลากหลายรูปแบบ จึงออกแบบสถาบันสอนศิลปะการทำอาหารภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้น เพื่อเป็นสถาบันสอนอาหารที่สร้างบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารแห่งอาเซียนได้ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากอาหารชีวจิตซึ่งเป็นอาหารที่มีความเรียบง่ายแต่มีประโยชน์ จึงทำให้มีแนวคิดในการออกแบบอาคารทรงเรขาคณิตที่มีความเรียบง่ายเช่นกัน และออกแบบรูปทรงอาคารห้องประชุมที่ได้รับแรงบันดาลใจการห่อเก็บอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้ใบตองจากต้นกล้วยและนำเอาลักษณะของการห่อขนมใส่ไส้มาพัฒนาเป็นรูปทรงที่ห่อพื้นที่การใช้งานของหอประชุมหลัก ซึ่งคาดถ้าแนวคิดนี้ได้รับการสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจากภาครัฐ จะเป็นแหล่งรวมตำราอาหารทั่วอาเซียน ที่มีกว่า นับล้านตำรา ซึ่งจะสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ “ครัวของโลก” ได้

ด้านนายปองภพ นาคพงศ์พันธุ์ นักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เจ้าของผลงานบางกอกคอนโดมิเนียม เทรนใหม่ของแหล่งที่อยู่อาศัย ต้อนรับประชาคมอาเซียนมองว่า ปัจจุบันคนเมืองทั้งในประเทศไทยและประเทศอาเซียนมีวิถีชีวิตเร่งรีบ ดังนั้น คอนโดมิเนียมเพื่อการอยู่อาศัยจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยม ตนเองจึงได้จัดทำโครงการบางกอกคอนโดมิเนียมสุดหรูสำหรับพนักงานบริษัทและนักธุรกิจที่มีรายได้สูง แต่ต้องการรูปแบบคอนโดที่แตกต่าง ตนเองจึงเลือกออกแบบโครงการโดยใช้แนวคิดอินเตอร์ล็อคกิ้งอินสเปซ(Interlocking in Space) คือการเชื่อมพื้นที่แต่ละส่วนเข้าหากัน เพื่อให้ห้องกว้างขึ้น และแนวคิดอินเตอร์ล็อคกิ้งอินแมส(Interlocking in Mass) ออกแบบรูปทรงอาคารเพื่อให้เกิดความงาม และการไหลเวียนของอากาศ บดบังจากแสงอาทิตย์ ทำให้อากาศเย็นสบาย พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและพื้นที่สีเขียว

นายพสธร ทรงถาวรทวี นักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 กับผลงานองค์การสะพานปลาและศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ตนเองเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเป็นศูนย์กลางสินค้าสัตว์น้ำในจังหวัดสมุทรสาคร เพราะถือเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญ แต่ในปัจจุบันยังมีสภาพที่แออัด ไม่ทันสมัย อีกทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษโดยรอบ

จึงมีความต้องการที่จะทำโครงการพัฒนาองค์การดังกล่าว ให้สามารถรองรับปริมาณสัตว์น้ำที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น และมีกระบวนการจัดการที่ทันสมัยและชัดเจน จึงได้หยิบลักษณะการใช้ชีวิตของปลาทูมาเป็นเส้นทางของโครงการองค์การสะพานปลาให้มีวงจรที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ และแยกโซนสะอาดกับโซนสกปรกออกจากกัน เพื่อสุขอนามัยที่ดี พร้อมสร้างจุดเด่นของโครงการโดยใช้เสาไพรอนให้เป็นสัญลักษณ์ของโครงการ ซึ่งองค์การสะพานปลาและศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวมหาชัย

นอกจากจะสามารถเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารทะเลสำหรับคนในประชาคมอาเซียนแล้ว ด้วยศักยภาพของประเทศไทยด้านอาหารแช่แข็งที่มีตัวเลขการส่งออกเป็นลำดับต้นๆ ของโลกแล้ว จะยิ่งเป็นแรงส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นชาติผู้นำอันดับ 1 ของโลกด้านอาหารทะเลแช่แข็งอีกด้วย อีกทั้งถ้าโครงนี้ได้รับการก่อสร้างจริงจะสามารถ สร้างจุดขายปลาทูไทยที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ให้เป็นสินค้าปลาทะเลแบรนด์ไทย ไม่แพ้ ไข่ปลาคาเวียร์ ของประชาคมยุโรป