ซัมซุงเปิดตัวกาแลกซีเอส4

ซัมซุงเปิดตัวกาแลกซีเอส4

ซัมซุงเปิดตัวกาแลกซีเอส 4 สมาร์ทโฟนขนาดบาง แปลได้ 9 ภาษา มีเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของสายตา