เครื่องอบไมโครเวฟเพื่อชาวสวนลำไย

เครื่องอบไมโครเวฟเพื่อชาวสวนลำไย

ก.วิทยาศาสตร์เร่งช่วยชาวสวนลำไยเพิ่มรายได้ส่งออก สร้าง“เครื่องอบไมโครเวฟ”ต้นแบบ อบเร็วขึ้น 15 เท่า คาดปีหน้าใช้งานได้จริง

ก.วิทยาศาสตร์เร่งช่วยชาวสวนลำไยเพิ่มรายได้ส่งออก สร้าง“เครื่องอบไมโครเวฟ”ต้นแบบ อบเร็วขึ้น 15 เท่า คาดปีหน้าใช้งานได้จริง

นครราชสีมา – นักวิจัยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมสร้างเครื่องอบแห้งลำไยด้วยไมโครเวฟขนาดกำลัง 100 กิโลวัตต์ครั้งแรก หวังช่วยเกษตรกรผู้ปลูกลำไยไทย เผยสามารถอบลำไยได้ครั้งละ 1 ตัน ร่นระยะเวลาในการอบลงได้ถึง 15 เท่าจากเดิมต้องใช้เวลาอบ 2-3 วันให้เหลือแค่ 3-5 ชั่วโมงเท่านั้น สร้างรายได้จากการส่งออกลำไยไทยได้อื้อ คาดปีหน้าใช้งานได้จริง

ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร. สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้รับนโยบายจากรัฐบาล และ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้จัดทำ โครงการ “เครื่องต้นแบบสำหรับอบแห้งลำไยด้วยไมโครเวฟ” โดยทีมงานวิจัยของสถาบันฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญการอบแห้งด้วยไมโครเวฟ ผู้เชี่ยวชาญแหล่งจ่ายไมโครเวฟกำลังสูงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องอบแห้งลำไยด้วยไมโครเวฟขนาดกำลัง 100 กิโลวัตต์ และประสบผลสำเร็จอย่างมาก โดยสามารถอบแห้งลำไยสดได้ถึง 1 ตัน (1,000 กิโลกรัม) และ ได้ลำไยอบแห้งที่ความชื้นประมาณ 10% ภายในเวลา 3-5 ชั่วโมงขึ้นเป็นครั้งแรก

ดร. สราวุฒิ กล่าวต่อว่า การแปรรูปลำไยสดเป็น “ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง” และ “ลำไยอบแห้งทั้งเปลือก” จะช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยมีช่องทางการขายลำไยสดเพิ่มขึ้น ปัจจุบันเทคโนโลยีหลักที่ถูกนำมาใช้สำหรับการอบแห้งลำไยคือการใช้ลมร้อนซึ่งใช้เวลาในการอบประมาณ 2-3 วัน ไมโครเวฟเป็นอีกเทคโนโลยีทางเลือกหนึ่งในการอบแห้งซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เนื่องจากมีข้อดีในเรื่องการประหยัดพลังงาน และประหยัดเวลาได้มากกว่าการใช้ลมร้อน ซึ่งการนำคลื่นไมโครเวฟมาใช้อบลำไยจะสามารถทำความชื้นของลำไยสดประมาณ 80% ให้เหลือความชื้นที่ 10-15% และสามารถร่นระยะเวลาการอบเหลือแค่ 3-5 ชั่วโมงเท่านั้น หมดปัญหาเครื่องลำไยไหม้อีกด้วย ปัจจุบันประเทศไทยยังใช้วิธีนี้น้อยมาก เพราะขาดผู้เชี่ยวชาญทางด้านคลื่นไมโครเวฟกำลังสูง

ฉะนั้น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ซึ่งมีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและเป็นแห่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ตั้งอยู่ที่ จ.นครราชสีมา มีทีมนักวิจัยและวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบด้านเทคนิคและวิศวกรรมชั้นสูง จึงสามารถที่จะพัฒนาต้นแบบเครื่องอบแห้งลำไยด้วยไมโครเวฟขนาด 100 กิโลวัตต์ได้ โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการตามโครงการ 1 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556- 30 กันยายน 2557 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลในการดำเนินโครงการและหากโครงการฯ ดังกล่าวประสบความสำเร็จ จะทำให้ประเทศไทยมีเครื่องต้นแบบการอบแห้งลำไยด้วยไมโครเวฟ และทำให้ประเทศไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งออกลำไยอบแห้ง ซึ่งทำให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้

งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1251-2 โทรสาร 0-4421-7047 อีเมล : [email protected]