"ทรู" หนุนนครนายก "จังหวัดอัจฉริยะ"

"ทรู" หนุนนครนายก "จังหวัดอัจฉริยะ"

ทรูลงนามเอ็มโอยูร่วม "นครนายก" หนุนจังหวัดต้นแบบด้านไอซีที ต่อยอดจากข่ายสายบริการ 3จี ยันพร้อมให้บริการครอบคลุม 90% ของจำนวนประชากร

นายธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ ผู้อำนวยการบริหารกลุ่ม สายงานธุรกิจภาครัฐ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (เอ็มโอยู) กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ในเบื้องต้นทรูจะเป็นผู้วางโครงข่ายหลัก (คอร์ เน็ตเวิร์ก) ความเร็วขั้นต่ำ 1-2 กิกะบิต เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่หน่วยราชการต่าง ๆ ของจังหวัดรวม 21 แห่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสื่อสารให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วจังหวัดซึ่งคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ค.นี้

โดยจะใช้ความถนัดและศักยภาพของกลุ่มทรูด้านการให้บริการไอซีทีแบบครบวงจร เพื่อผลักดันให้นครนายกเป็นจังหวัดต้นแบบ หรือจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province) ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเบื้องต้นจะขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด ทั้งโครงข่าย 3จีของทรูมูฟ เอชทั้งบนคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ และ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งปัจจุบันทรูมูฟ เอช มีสัญญาณครอบคลุมถึง 90% ของประชากรในจังหวัดนครนายก

"เราจะเป็นท่อกลางสำหรับให้บริการด้านไอซีทีทุกประเภท ในอนาคตทางจังหวัดต้องการหาพันธมิตรด้านอื่นๆ ก็มาปลั๊กอินจากโครงข่ายที่เราวางไว้ได้ ซึ่งการปล่อยความเร็วจากแบรนด์วิธก็จะไล่ตั้งแต่ 100 เมก ไปจนถึง 2 กิกะบิต โดยดูความต้องการใช้งานในพื้นที่นั้นๆ ส่วนงบการดำเนินการ คาดว่าจะใช้ไม่เยอะ เพราะส่วนใหญ่ เราต่อยอดจาก 3จีที่มีอยู่เดิม"

นอกจากนี้ กลุ่มทรูและจังหวัดนครนายก จะร่วมกันพัฒนาโซลูชั่นและแอพพลิเคชั่นต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของจังหวัด การสร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ปรับรูปแบบการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นของสหกรณ์ชุมชนผ่านช่องทางการตลาด ซึ่งการทำงานจะให้ประชาชน หรือ เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และบริการด้านไอซีทีมากขึ้น โดยมีแผนที่จะติดตั้งจุดไว-ไฟฮอตสปอตราว 1,000 จุดในปีนี้ จากปัจจุบันมีอยู่แล้ว 200 จุด พร้อมกับวางสายด็อกซิส 3.0 เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์)

ขณะที่นายสุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวว่า ความร่วมมือกับกลุ่มทรูจะเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างมีคุณภาพ พัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลภาครัฐ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ระบบเชื่อมโยงโครงข่ายเพื่อใช้ในระบบ คลาวด์ คอมพิวติ้ง, ระบบการส่งเสริมการใช้ พีซี สมาร์ทโฟน หรือ แทบเล็ต รวมถึงระบบเว็บไซต์หลักของจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ เพื่อสนับสนุนให้มีการปรับระบบบริหารจัดการในมิติใหม่ เพิ่มการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน พัฒนาการเรียนรู้บุคลากรในจังหวัด