Apple เตือนผู้ใช้ iPhone ‘ชาร์จแบตบนเตียง’ อันตราย เสี่ยง ‘ระเบิด’

Apple เตือนผู้ใช้ iPhone ‘ชาร์จแบตบนเตียง’ อันตราย เสี่ยง ‘ระเบิด’

Apple ออกโรงเตือนผู้ใช้ iPhone ที่ชอบ ‘ชาร์จแบตบนเตียง’ ระวังอันตราย เสี่ยง ระเบิด-ไฟไหม้-ไฟซ็อต แม้จะใช้อุปกรณ์ชาร์จของแท้ก็ตาม

ใครชอบ ชาร์จแบตบนเตียง ต้องหยุดก่อน! เพราะ “Apple” เองยังออกคำเตือนอย่างเป็นทางการแก่ผู้ใช้ iPhone ให้หลีกเลี่ยงการชาร์จแบตโทรศัพท์ไว้บนเตียงนอน เนื่องจากมีความเสี่ยงระเบิดได้ รวมถึงอย่านั่งทับ-นอนทับ ก็สามารถเกิดอันตรายได้เช่นกัน

หลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวเตือนภัยออกมาเนือง ๆ เกี่ยวกับเหตุแบตเตอรีสมาร์ทโฟนระเบิดระหว่างการเสียบชาร์จบนเตียงนอน ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากการใช้อุปกรณ์ชาร์จและปลั๊กไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้หลายคน “ชะล่าใจ” ยังคงชาร์จแบตบนเตียงนอนเหมือนเดิม แต่เมื่อไปดูในคู่มือการใช้  iPhone ที่ออกอย่างเป็นทางการโดย “Apple” พบว่า มีการเตือนถึงพฤติกรรมดังกล่าวว่า มีความเสี่ยงทำให้เกิด “อันตราย” ได้จริง แม้จะเป็นการชาร์จด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่ได้มาตรฐานแล้วก็ตาม

ในประกาศ คำแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน iPhone ระบุเอาไว้ชัดเจน ว่า การนอนข้างๆ อุปกรณ์ที่เสียบสายชาร์จ มีความเสี่ยงอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟช็อต การบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อโทรศัพท์หรือทรัพย์สินได้ 

ทั้งนี้ Apple แนะนำให้ผู้คนชาร์จโทรศัพท์ด้วยสายที่เชื่อมต่อในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพราะอุปกรณ์อาจร้อนเกินไปหากชาร์จใต้ผ้าห่มหรือหมอน โดยมีข้อความระบุว่า

"อย่านอนทับอุปกรณ์ อะแดปเตอร์แปลงไฟ หรือที่ชาร์จไร้สาย หรือวางไว้ใต้ผ้าห่ม หมอน หรือไว้บนตัวของคุณเมื่อชาร์จแบต"

นอกจากนี้ Apple ยังแนะนำว่าในขณะที่ชาร์จแบตควรชาร์จในที่อากาศถ่ายเท ทั้ง iPhone, อะแดปเตอร์จ่ายไฟ และอุปกรณ์ชาร์จไร้สายใด ๆ และผู้ที่มีการรับรู้ร้อนเย็น (Thermoception) สัมผัสไวต่อการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีกว่าผู้อื่น จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

จากข้อมูลของ Apple อะแดปเตอร์แปลงไฟที่สอดคล้องกับ USB 2.0 หรือใหม่กว่า และเป็นไปตามข้อบังคับของประเทศที่บังคับใช้ รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคนั้นปลอดภัยต่อการใช้งาน แต่อะแดปเตอร์ที่ไม่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บได้

ไม่ใช่แค่การชาร์จอุปกรณ์ขณะนอนหลับเท่านั้นที่ควรหลีกเลี่ยง Apple ยังแนะนำไม่ให้ชาร์จใกล้กับของเหลวใด ๆ และควรทิ้งที่ชาร์จที่พังแล้ว ไม่ควรเก็บมาใช้ต่อ

"การใช้สายเคเบิลหรือที่ชาร์จที่เสียหาย หรือการชาร์จเมื่อมีความชื้นสูง อาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟช็อต การบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อ iPhone หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ได้"

 

ที่มา: AppleUniladWION