Impact NOW เปิดมุมมองนวัตกรรมโลกสู่ไทย

Impact NOW เปิดมุมมองนวัตกรรมโลกสู่ไทย

"งาน Impact NOW" นำสตาร์ทอัพไทยและวิสาหกิจยั่งยืนกับนักลงทุนต่างชาติมาพบกัน ภายใต้หัวข้อหลัก Sustainable Enterprises Showcase : Multi-Chamber Networking

ThailandNOW.in.th บริติชเคานซิล สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับหอการค้าต่างชาติในไทยจำนวน 14 แห่ง นำสตาร์ทอัพไทยและวิสาหกิจยั่งยืนกับนักลงทุนต่างชาติมาพบกัน ภายใต้หัวข้อหลัก Sustainable Enterprises Showcase : Multi-Chamber Networking

Vulcan Coalition หนึ่งในสตาร์ทอัพไทยและวิสาหกิจยั่งยืนในงาน Impact NOW ได้นำเสนอผลงานด้านการใช้ AI เพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ และได้ออกรายการ The Secret Sauce ของ The Standard โดยเมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ CEO และผู้ก่อตั้ง กล่าวถึงความสำคัญของการเข้าใจสิ่งที่ขาด เพื่อเติมเต็มจิ๊กซอให้สมบูรณ์ และ “เราไม่ได้จ้างคนพิการ เพราะความน่าสงสาร แต่เขาสามารถทำได้ดีกว่าคนอื่น”

ด้านมุมมองของ Niranjan Renat, Business Head บริษัท Olam Agri สนใจในสตาร์ทอัพไทย เช่น ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของ Happygrocers และเห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่มาร่วมเป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่คนรุ่นใหม่เห็นถึงความสำคัญเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่จะช่วยนำให้ประเทศไทยไปสู่อนาคต หากจะพัฒนาความเชื่อมโยงของสตาร์ทอัพไทยและวิสาหกิจยั่งยืนกับนักลงทุนต่างชาติ คงต้องการความมีส่วนร่วม (inclusion) มากยิ่งขึ้นให้ผู้คนได้เข้าถึงมากขึ้น

ทาง เรวดี ตาน่าน จาก Techsauce มองถึงการเข้าถึงเช่นกัน เพราะจากส่วนใหญ่ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐจะทำให้คนเข้าถึงได้ยาก แต่ Impact NOW เป็นตัวอย่างของกิจกรรมที่คนเข้าร่วมได้ง่ายไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ ทำงานด้านไหน แค่เพียงสนใจ ความที่คนทุกรุ่นเข้าถึงได้จึงทำให้เกิดการพลักดันให้นำเสนอโปรเจ็คที่ดำเนินการอยู่แล้ว หรือประสบความสำเร็จในไทย และกำลังพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปและเพิ่มขึ้นในไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่มีคนรุ่นใหม่ๆ สนใจ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสภาพแสดล้อม

Cyrill Trottmann, Environmental Engineer Hydropower จาก บริษัท AFRY (Thailand) Ltd. บอกว่าเขาชอบงานนี้มากแล้วแอบตกใจด้วยซ้ำว่ามีสตาร์ทอัพไทยที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายที่ได้ขึ้นมานำเสนอ และมีความน่าสนใจ มีวิธีการเข้าหา/ริเริ่มตัวงานไปได้ในทิศทางที่ดี อีกทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจออกมาที่จะช่วยผลักดันการส่งออกค้าขาย โดย Cyrill ยกตัวอย่าง Vulcan Coalition ที่ทำงานเรื่องการช่วยให้คนพิการมีส่วนร่วมมากขึ้นในการทำงาน ซึ่งเป็นไอเดียที่ดีมากๆ เพราะจะได้เอาคนกลุ่มนี้เข้ามาช่วยหารายได้ให้ประเทศ และพวกเขาจะได้ใช้ชีวิตที่ดีต่อไป มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ดีกว่าจะให้อยู่เฉยๆ คอยแต่รับเงินบริจาคหรือเงินที่ช่วยเหลือสนับสนุน จะทำให้คนกลุ่มนี้ได้ภาคภูมิใจว่า ได้ทำงานหาเงินและพึ่งพาตนเองได้ 

Cyrill กล่าวว่า “their life would have a purpose, this would make themselves happy and this is very underestimated” หรือ ชีวิตพวกเขาจะมีความหมาย มีความสุข ซึ่งสิ่งนี้ถูกมองข้ามมา 

ปัจจุบัน มีองค์กรของไทยอีกมากมายที่น่าสนใจ มีคนรุ่นใหม่มาทำองค์กรเหล่านี้เพราะสังคมผู้สูงอายุอาจไม่ได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาได้มาก และคนรุ่นใหม่ก็ต้องมีส่วนร่วม เพราะจะใช้ชีวิตต่อบนโลกใบนี้ มิเช่นนั้น อาจจะเกิดเป็นปัญหาระยะยาวที่แก้ไขได้ยากขึ้นต่อไป