อิสราเอล-ไทย ลงนาม MOU ความปลอดภัยไซเบอร์

อิสราเอล-ไทย ลงนาม MOU ความปลอดภัยไซเบอร์

อิสราเอล-ไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจ เริ่มต้นของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่างสองประเทศ

วันนี้  (6 ก.ค.2565)  สำนักงานไซเบอร์แห่งชาติอิสราเอลและคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ณ กรุงเทพมหานคร โดย นางออร์นา ซากิฟ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ในนามของสำนักงานไซเบอร์แห่งชาติอิสราเอล และ พลเอก ดร.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติของประเทศไทย

พิธีลงนามในวันนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่างอิสราเอลและประเทศไทย กิจกรรมความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นจากบันทึกความเข้าใจทางไซเบอร์ฉบับนี้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านนโยบายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การอำนวยความสะดวกในกิจกรรมร่วมระหว่างบริษัทในอุตสาหกรรมไซเบอร์และหน่วยงานด้านการศึกษา ฯลฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับชาติของทั้งสองประเทศ

นางออร์นา ซากิฟ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ประเทศอิสราเอลได้สร้างนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้องค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก ในปัจจุบันโลกของเราได้เข้าสู่ระบบดิจิทัลกันมากขึ้น ทั้งในระดับบุคคลและระดับรัฐบาล นั่นหมายความว่าโลกจะเปราะบางยิ่งขึ้นต่อภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ไม่ระบุทำเลที่ตั้ง ทั้งยังปราศจากพรมแดน เราจะสามารถรับมือภัยคุกคามดังกล่าวนี้ได้ ก็ต่อเมื่อประเทศต่างๆ ร่วมมือกัน เรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน

บันทึกความเข้าใจที่ลงนามในวันนี้ เป็นสิ่งยืนยันถึงมิตรภาพและความไว้วางใจกัน ความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน บ่งบอกว่าเราจะจับมือเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายใหม่ๆ ไปด้วยกัน นั่นย่อมหมายถึงความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างอิสราเอลและประเทศไทยจะใกล้ชิดและแน่นแฟ้นยิ่งๆ ขึ้นไป”