‘TISTR BCG’ นวัตกรรมใหม่วว. ดึงนักท่องเที่ยวสู่ไทย

‘TISTR BCG’ นวัตกรรมใหม่วว. ดึงนักท่องเที่ยวสู่ไทย

วว. โชว์ผลงานภายใต้ธีม ‘TISTR BCG’ เสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการ ในงาน ProPak Asia 2022 มุ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดึงนักท่องเที่ยวสู่ไทย คาดการณ์มูลค่าทางธุรกิจ 5,000 ล้านบาท

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมแถลงข่าวการจัดงานโปรแพค เอเชีย 2022 (ProPak Asia 2022) งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 29 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 18 มิ.ย. 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

ชูจุดเด่นเป็นแพลตฟอร์มยกระดับธุรกิจด้วยนวัตกรรมสู้ศึก COVID-19 พร้อมนำผลงานวิจัย บริการครบวงจรตลอด Value Chain การผลิตสินค้าเข้าร่วมจัดแสดง ภายใต้ธีม “TISTR  BCG” เพื่อร่วมขับเคลื่อน สร้างโอกาสทางธุรกิจ เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม (ในวันที่ 31 พ.ค. 2565 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ก กรุงเทพฯ)

งาน ProPak Asia 2022 ดำเนินการโดย บริษัทอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย เป็นงานนิทรรศการที่รวบรวมเทคโนโลยีด้านการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ จากทั่วโลกกว่า 1,000 แบรนด์ชั้นนำ ที่จะยกนวัตกรรม เครื่องจักร และหลากหลายโซลูชันในกระบวนการผลิตมาจัดแสดง 

เพื่อดึงดูดนักธุรกิจและนักลงทุนจากทั่วโลกมาสู่ประเทศไทย โดยคาดว่าในปีนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนภายในงานได้ถึง 5,000 ล้านบาท และมีนักท่องเที่ยว นักลงทุน จากต่างประเทศมาร่วมงานไม่น้อยกว่า 3,000 คน 

‘TISTR BCG’ นวัตกรรมใหม่วว. ดึงนักท่องเที่ยวสู่ไทย

วว. ร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนางานบริการอุตสาหกรรม จัดแสดงความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 

นอกจากนี้ยังได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านงานสัมมนาและกิจกรรม Workshop โดยมีนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญของ วว. เป็นวิทยากรในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 

งานสัมมนา หัวข้อที่ 1 ครบเครื่อง...เรื่องกัญชา (All about Cannabis) ในวันที่ 15 มิ.ย. 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.  

หัวข้อที่ 2 Improving Production Safety and Standard by S&T ในวันที่ 17 มิ.ย. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ กิจกรรม work shop ได้แก่ การทดสอบและควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์อาหาร การวิเคราะห์ความเสียหายกระป๋องบรรจุอาหาร การทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพตามมาตรฐานสากล Food Innovation for R&D to market

แนวทางพัฒนานวัตกรรม Value creation การทดสอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อขอขึ้นทะเบียน อย. จากหัวเชื้อจุลินทรีย์สู่ผลิตภัณฑ์ Probiotic การแปรรูปข้าวและสาธิตวิธีการแปรรูปเครื่องดื่มจากข้าว เทคโนโลยีโพรไบโอติกเพื่อสุขภาพและความงาม แนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตโพรไบโอติกสู่อุตสาหกรรมอาหาร สุขภาพ และความงาม

‘TISTR BCG’ นวัตกรรมใหม่วว. ดึงนักท่องเที่ยวสู่ไทย

“วว. เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของประเทศ พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วหรือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสากล หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการที่ท่านมีเพียงไอเดียในการคิดหรือต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมที่จะให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางที่ทำให้ไอเดียของท่านเป็นจริง 

โดยเรามีองค์ความรู้ เทคโนโลยี รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น Shared service ทั้งด้านอาหารและเครื่องสำอาง ซึ่งพร้อมให้บริการตอบโจทย์ความต้องการของ Start up และผู้ประกอบการ ให้ได้ทดลองผลิตสินค้าจากไอเดียของท่าน แล้วนำผลิตภัณฑ์ไปทดลองจำหน่ายในท้องตลาดก่อน โดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนในเรื่องเครื่องจักร หรือการสร้างโรงงาน 

และในระหว่างการดำเนินงาน เรามีนักวิจัยที่พร้อมให้คำปรึกษาท่านตลอดทั้ง Value chain ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ซึ่งในงาน ProPak Asia 2022 ในครั้งนี้ วว. ได้ยกทัพความพร้อมและความเชี่ยวชาญมาให้บริการแก่ผู้ประกอบการตลอดทั้ง 4 วันของการจัดงาน

พร้อมให้บริการคำแนะนำปรึกษาภายหลังการจัดงานด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งและเพิ่มช่องทางการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในหลายๆมิติที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม” ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา กล่าว 

นอกจากนี้ ผู้ว่าการ วว. ยังกล่าวเน้นยำถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมว่า มีบทบาทช่วยเสริมสร้างศักยภาพการผลิตให้ผู้ประกอบการ ช่วยสร้างสินค้าให้มีความแตกต่าง สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 

ทั้งนี้ในวิกฤต COVID-19 ทำให้มองเห็นทั้งปัญหาและชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างชัดเจน ภาคธุรกิจต้องเร่งสร้างผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีความแตกต่าง ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคซึ่งต้องการสินค้าที่มีมาตรฐาน ความปลอดภัย และให้ความสำคัญกับการจำหน่ายสินค้าผ่านทั้ง E-commerce และออนไลน์มากขึ้น

ทั้งยังเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะได้อัพเดทนวัตกรรมใหม่ของกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น สำหรับผู้สนใจเข้าชมงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ propakasia