สวว. จับมือ ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ เพิ่มโอกาสสตาร์ทอัพ-เอสเอ็มอี เข้าตลาดทุน

สวว. จับมือ ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ เพิ่มโอกาสสตาร์ทอัพ-เอสเอ็มอี เข้าตลาดทุน

สสว. จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) แชร์คอนเทนต์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ เพิ่มโอกาสสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน 

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า แนวทางการทำงานของ สสว. ในการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการประกอบด้วย 1.การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 2.การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ และ 3.การเพิ่มโอกาสทางการตลาด

โดย สสว. ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และ Startup ในการเข้าถึงตลาดทุน 

โดย สสว. จะทำการเชื่อมโยงนำองค์ความรู้จาก LiVE Platform มาอยู่ในระบบ SME Academy 365 ซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้ความรู้ผู้ประกอบการสมาชิก สสว. กว่า 3 ล้านราย เพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาในการเรียนรู้พัฒนาตนเองสำหรับเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุนต่อไป

"สสว. มีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างพัฒนา และต่อยอดธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อยภายใต้แพลตฟอร์ม SME Academy 365 ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 10,000 ราย รวมถึงยังมีความเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางเลือกสำหรับทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา"

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) กล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ออกเกณฑ์การจดทะเบียนและการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านตลาดทุนสำหรับผู้ประกอบการ SME และ Startup ที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้เงื่อนไขที่ยืดหยุ่นมากขึ้น 

เมื่อธุรกิจสามารถสร้างการเติบโตยกระดับไปจนถึงการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ก็พร้อมที่จะสนับสนุนผลักดันไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจระดมทุนและจดทะเบียนใน LiVEx ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.live-platforms.com 

นายประพันธ์ กล่าวอีกว่า ผู้ประกอบการ SME และ Start up สามารถเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจผ่านบริการบน LiVE Plaform ที่ช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้พื้นฐานและเชิงลึก รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านบริการต่างๆ อาทิ ห้องเรียนผู้ประกอบการ หลักสูตรอบรมเชิงลึก โครงการ Incubation และ Acceleration Program และบริการอื่นๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.live-platforms.com 

โดยที่ผ่านมา LiVE Platform ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรกว่า 28 องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลาดทุน มหาวิทยาลัยในการร่วมพัฒนาบริการต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้างความพร้อมและโอกาสการเติบโตให้กับผู้ประกอบการ

“ในอนาคต สสว. และ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ จะพัฒนาเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นกับการยกระดับทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SME และ Startup เพื่อช่วยลดต้นทุนการพัฒนาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในการขยายหรือต่อยอดธุรกิจต่อไป ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกในการเพิ่มโอกาสลงทุนสำหรับผู้ลงทุนในตลาดทุนไทย และเป็นหนึ่งในเป้าหมายงานของแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 5 ของ สสว. ด้วย”