ดีป้า ส่ง ‘HACKaTHAILAND’ ยกระดับดิจิทัล

ดีป้า ส่ง ‘HACKaTHAILAND’ ยกระดับดิจิทัล

ดีป้า เดินหน้าเสริมทักษะดิจิทัลประชาชนโครงการ “HACKaTHAILAND” รวมพลคนรุ่นใหม่ เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย ผอ. ดีป้า เผย เตรียมเปิดตัว Season 2 เดือนก.ค. นี้!

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (DEPA) เปิดเผยว่า "โครงการ HACKaTHAILAND New Normal: Digital Possibilities" เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมต่าง ๆ 

โครงการดังกล่าวเป็นการเผยแพร่และสร้างความตระหนักรู้ พร้อมยกระดับทักษะด้านดิจิทัลแก่ประชาชน รองรับความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการรับรู้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคมให้เห็นว่า ดิจิทัลสร้างให้ทุกโอกาสเกิดขึ้นได้ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย HACKaTHAILAND Online Learning Platform, HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon และ HACKaTHAILAND Hybrid Exhibition

ดีป้า ส่ง ‘HACKaTHAILAND’ ยกระดับดิจิทัล

กิจกรรม HACKaTHAILAND Online Learning Platform มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้คนไทยสามารถเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัลได้ทุกที่ ทุกเวลา ปัจจุบันมีผู้เข้าเรียนแล้วกว่า 10,000 คน ได้รับใบรับรองแล้วกว่า 12,000 ใบ สามารถโอกาสต่อยอดอาชีพผ่านแพลตฟอร์มมากกว่า 20,000 คน 

โดยหลักสูตร Digital Entrepreneurship, Startup Crash Course และ Web Application Development ได้รับความนิยมจากผู้เรียนสูงที่สุด แสดงให้เห็นว่า คนไทย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่กำลังปรับตัวและต้องการเสริมสร้างทักษะดิจิทัล ควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ด้านธุรกิจ 

เพื่อนำไปสู่อาชีพใหม่ และเกิดการจ้างงาน โดยปัจจุบัน กิจกรรมดังกล่าวยังเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้ายกระดับทักษะของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

HACKaTHAILAND Hybrid Exhibition กิจกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลล้ำสมัยจากทั่วโลก เพื่อให้ประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยตัวเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

อีกทั้งเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านเวทีสัมมนาและเสวนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายภาคส่วน ซึ่งตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรม (ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. ถึง 17 เม.ย 2565) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 150,000 ราย รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์อีกกว่า 800,000 ราย

กิจกรรม HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon สามารถสร้างปรากฏการณ์ ด้วยการนำคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียกว่า 500 คน 100 ทีมมาร่วมแก้โจทย์ใหญ่ระดับประเทศในการขับเคลื่อน 3 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ ภาคการเกษตร (Agriculture) การท่องเที่ยว (Tourism) และการขนส่ง (Industrial and Logistics) ในระยะเวลา 168 ชั่วโมง (ระหว่างวันที่ 4-10 เม.ย. ที่ผ่านมา) 

เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยหวังเป็นส่วนช่วยเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จนได้ 10 ทีมสุดท้ายมาร่วมแก้ไขปัญหากับหน่วยงานภาคเอกชนต่อเนื่อง 1 เดือนที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ ได้ประกาศผล 10 ทีมสามารถต่อยอดไอเดียสู่โซลูชันที่สามารถแก้ปัญหาได้จริง โดยผลงานทั้งหมดนับเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิด การเติบโตในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำพาไทยไปสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอนาคต

ดีป้า ส่ง ‘HACKaTHAILAND’ ยกระดับดิจิทัล

โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรม HACKaTHAILAND Competition & Beyond Hackathon ได้แก่ ทีม Wang: Data Market (ว่าง: ตลาดข้อมูล) กับผลงานพื้นที่ช่วยเหลือคนว่างงานให้สามารถสร้างรายได้ผ่าน การจัดระเบียบข้อมูล ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม NBP กับผลงานแอปพลิเคชันที่จะย้ายทั้งทะเลมาในมือคุณ โดยการช่วยเหลือชาวประมงให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรงมากยิ่งขึ้น ลดการรับหัวคิวที่แพง ทำให้ชาวประมงมีรายได้มากขึ้น และโรงงานรับซื้อปลาที่ถูกลง ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Unknow กับผลงานแพลตฟอร์มแบ่งปันวัฒนธรรมอาหารให้กับนักท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชุมชน เป็นกระบอกให้กับชาวบ้านในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพได้ง่าย ๆ ที่บ้าน หรือจากสิ่งที่มืออยู่ ต้อนรับนักท่องเที่ยว ได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท 

นอกจากนี้ ทีมผู้ชนะอันดับที่ 4-10 ก็จะได้รับเงินรางวัลทีมละ 50,000 บาท และทีมผู้ชนะ 5 อันดับแรกจะได้รับสิทธิ์ Fast Track เข้าสู่รอบ Investor Pitch ของมาตรการ depa Digital Startup Fund เปิดโอกาสให้ทุกทีมนำเสนอผลงานของตนเองกับกลุ่มนักลงทุน ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

เพื่อสร้างเครือข่าย และเป็นแนวทางในการต่อยอดธุรกิจที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

“HACKaTHAILAND New Normal: Digital Possibilities มียอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการรวมกว่า 9 แสนคน สามารถสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจมากกว่า 780 ล้านบาท และจากความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ 

ดีป้า เตรียมพร้อมต่อยอดโอกาสสู่การเติบโตไปกับซีซั่นสองของ HACKaTHAILAND ภายใต้แนวคิด Digital Possibilities to SEED Thailand เร็ว ๆ นี้ ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ และของ ดีป้า เองได้ที่ Facebook Page: HACKaTHAILAND และ depa Thailand” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว