เปิดประโยคแรก 'นพ.สรณ' ประธานบอร์ดพูดถึง ดีล 'ทรูควบดีแทค' หลังเข้าสำนักงาน กสทช วันแรก!!!

เปิดประโยคแรก 'นพ.สรณ' ประธานบอร์ดพูดถึง ดีล 'ทรูควบดีแทค' หลังเข้าสำนักงาน กสทช วันแรก!!!

ประธาน กสทช. และ กสทช. ทำพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ลั่นพร้อมทำงานเต็มที่เดินหน้าบริหารคลื่นความถี่โทรคมฯ-กระจายเสียง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคและประเทศ จับตาเร่งคลายปมภารกิจร้อน ทรู ดีแทค

วันนี้ (20 เม.ย. 2565) เวลา 10.00 น. ที่ สำนักงาน กสทช. ศาสตราจารย์คลินิก สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง) ศาสตราจารย์ พิรงรอง รามสูต กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์)

นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) และรองศาสตราจารย์ ศุภัช ศุภชลาศัย กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. ด้านเศรษฐศาสตร์) ทำพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เปิดประโยคแรก 'นพ.สรณ' ประธานบอร์ดพูดถึง ดีล 'ทรูควบดีแทค' หลังเข้าสำนักงาน กสทช วันแรก!!! จากนั้น ประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช. และผู้บริหารสำนักงาน กสทช. ทำพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายสักการะพระบรมรูปจอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช และพระรูปพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ

โดยศาสตราจารย์คลินิก นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) กล่าวว่า กสทช. ทุกคนที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ จะทุ่มเททำงานเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อบริหารคลื่นความถี่ ส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการ

สำหรับ กสทช. ชุดนี้ นับเป็น กสทช. ชุดที่ 2 ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภารกิจร้อนที่กำลังถูกจับตาอย่างมาก คือ ดีลควบทรูดีแทค โดย นพ. สรณ ประธานบอร์ด กสทช เผยกับผู้สื่อข่าวสั้นๆ ว่า 

"รู้ว่าจะถามอะไร แต่ยังไม่มีคำตอบ ภารกิจ​เร่งด่วนก็อย่างที่ทราบ คือ การควบรวมกิจการระหว่างทรู กับดีแทค ซึ่งมีการศึกษา​ข้อมูล​เบื้องต้น​มาแล้ว ทั้งจากสื่อ และเอกสารประกอบต่างๆ คาดว่า การพิจารณา​อาจเสร็จสิ้นไม่ทันกรอบเวลาที่วางไว้ รวมถึงการจัดการประมูล​คลื่นความถี่​ย่าน 3500 เมกะเฮิรตซ์​ 

แต่อย่างไรก็ตาม การบ้านมีเยอะ จึงต้องมาฟังเจ้าของพื้นที่​ก่อน ลำพังศึกษา​ด้วยตัวเอง อาจได้ข้อมูลที่ไม่ครอบคลุม​ทั้งหมด โดยจะการประชุม​ กสทช. นัดแรก 27 เม.ย.นี้ " ประธานบอร์ด กล่าว