เช็คที่นี่! "เด็กติด-ไม่ติดโควิด" เข้าสอบ"GAT/PAT" ต้องปฎิบัติอย่างไร?

เช็คที่นี่! "เด็กติด-ไม่ติดโควิด" เข้าสอบ"GAT/PAT" ต้องปฎิบัติอย่างไร?

เหลืออีก 1 วัน ก็จะเข้าสู่การสอบแกต GAT/PAT ซึ่งเป็นหนึ่งในคะแนนสอบที่เด็กๆ วัยคอซอง ต้องนำเข้าไปยื่นในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS

โดยในปีนี้ปฏิทินการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ในระบบTCAS 65 ได้กำหนดสอบ GAT/PAT ในระหว่างวันที่ 12-15 มี.ค. 2565 ประกาศผลสอบวันที่ 18 เม.ย. 2565 และสอบวิชาสามัญ ในระหว่างวันที่ 19-20 มี.ค. 2565 ประกาศผลสอบวันที่ 20 เม.ย. 2565

 •  ยื่นสอบGAT/PAT และวิชาสามัญ 183,228 คน

ขณะนี้ มีจำนวนผู้สมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ รวมทั้งสิ้น 183,228 คน แบ่งเป็นการสอบ GAT/PAT จำนวน 177,853 คน และสอบวิชาสามัญ จำนวน 155,282 คน

โดย 5 วิชาที่มีผู้สมัครสูงสุด ได้แก่ 1. วิชา GAT ความถนัดทั่วไป จำนวน 173,125 คน 2. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ จำนวน 149,712 คน 3. วิชาสามัญ ภาษาไทย จำนวน 139,711 คน 4. วิชาสามัญ สังคมศึกษา จำนวน 137,372 คน และ 5. วิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ จำนวน 121,055 คน

เช็คที่นี่! "เด็กติด-ไม่ติดโควิด" เข้าสอบ"GAT/PAT" ต้องปฎิบัติอย่างไร?

 • "เด็กติดโควิด" ยื่นสมัครสอบTCAS แล้ว 1,712 คน

ทว่าการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้มีเด็กติดโควิด-19 จำนวนหนึ่ง ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกันกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ดูแลเด็กติดโควิด ผ่านโครงการ "ติดโควิด ยังมีสิทธิ์สอบ" เพื่อให้นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวและกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ยังมีสิทธิ์เข้าสอบในระบบ TCAS เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้

ทาง ทปอ. ได้เปิดระบบลงทะเบียน Online student.mytcas.com สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิ์ดังกล่าวเป็นวันแรกในวันที่ 7 มี.ค. 2565  จนถึงวันที่ 11 มี.ค.2565 พบว่า มีนักเรียนลงทะเบียนเข้าระบบการจัดสอบแบบพิเศษนี้แล้ว 1,712 คน คน โดยผู้แจ้งขอเข้าสอบในวันที่ 12 มี.ค.2565  จำนวน 1,689 คน แบ่งเป็น เด็กติดโควิด 1,422 คน และกลุ่มเสี่ยงสูง 267 คน 

 

 • ข้อปฎิบัติของเด็กติดโควิดเข้าสอบTCAS

การให้เด็กติดโควิด เข้าสอบเป็นการทำงานร่วมกันของทั้ง 4 กระทรวง คือ กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง อว. โดยจะมีการจัดห้องสอบพิเศษที่มีความปลอดภัยสูง แยกบริเวณชัดเจน เข้มงวดด้วยมาตรการทางสาธารณสุข บางแห่งจัดสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมที่พักและอาหารให้แก่เด็กกลุ่มนี้

ทั้งนี้ สำหรับข้อปฎิบัติในกลุ่มเด็กติดโควิด มีดังนี้

วันมาสอบ ให้เดินทางโดยรถส่วนตัว หรือประสานกับทางสาธารณสุขในพื้นที่ หรือจิตอาสาชุมชน ปฎิบัติตามมาตรการสาธารณสุข โดยผู้เข้าสอบต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ผู้เข้าสอบใช้ดินสอในการฝน/เขียน กระดาษคำตอบเท่านั้น

แต่งกายและเตรียมตัวเหมือนการสอบปกติ

เตรียมสเปรย์แอลกฮออล์ สำหรับใช้ฉีดพ่นกระดาษคำตอบ และข้อสอบก่อนส่งคณะกรรมการคุมสอบ

แนะนำให้ผู้เข้าสอบเตรียมอาหาร และน้ำดื่มมาด้วย ในกรณีที่มีการสอบติดต่อกันในวันเดียว

เช็คที่นี่! "เด็กติด-ไม่ติดโควิด" เข้าสอบ"GAT/PAT" ต้องปฎิบัติอย่างไร?

ส่วนการแยกห้อง/จัดโต๊ะห่าง

ในส่วนของสนามสอบ เป็นสนามพิเศษ แยกห้องสำหรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อย หรือไม่มีอาการ และอีกห้องสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

จัดโต๊ะที่นั่งห่างกัน 2 เมตร

ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเข้าสอบ

 

 

 

 • มาตรการสอบ GAT/ PAT สำหรับเด็กติดโควิด

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดมาตราการและแนวทาง ระเบียบการสอบ "GAT/ PAT" 65 ในกรณีนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้

 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาธารณสุข ศึกษาธิการ ทปอ.พื้นที่ อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่สอบ อาจใช้ซีไอ หรือสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อขยายศูนย์สอบทั้ง 6 ศูนย์
 2. นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 ประสงค์สอบประสานลงทะเบียนศูนย์สอบได้ระหว่างก่อนการสอบ
 3. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา การดูแล ที่พัก การเดินทาง ให้เหมาะสมปลอดภัย และระหว่างนี้ผู้ปกครอง นักเรียน ดูแลสุขภาพโดยยกระดับมาตรการส่วนบุคคลขั้นสูงสุดเพื่อลดการติดเชื้อ
 4. นักเรียนที่กำลัง อยู่ในระหว่างการรักษาอาการป่วยโควิดจะมีการจัดห้องสอบ ให้เป็นการเฉพาะ ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และสร้างความมั่นใจและปลอดภัย ไม่เป็นสถานที่แพร่เชื้อ
 5. นักเรียนที่ป่วยต้องเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถยนต์ที่จัดให้เป็นการเฉพาะจากหน่วยบริการสาธารณสุขหรือจากสนามสอบจัดให้เพราะการดำเนินการในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สิทธิในการสอบเพื่อการศึกษาต่ออย่างไม่มีอุปสรรค
 6. ก่อนวันสอบต้องมีการรายงานรายชื่อ จำนวน และสถานที่พัก รักษาตัวให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ที่มีสถานศึกษาเป็นสนามสอบได้ทราบเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าสอบ

เช็คที่นี่! "เด็กติด-ไม่ติดโควิด" เข้าสอบ"GAT/PAT" ต้องปฎิบัติอย่างไร?

 • เตรียมสนามสอบพิเศษ 18 แห่งทั่วประเทศ

ในส่วนของสนามสอบพิเศษทั้ง 18 แห่งทั่วประเทศ ได้มีระบบ Open Chat เพื่อประสานงานให้นักเรียนที่มีข้อสงสัยได้สอบถามรายละเอียดในการจัดสอบ

ทั้งนี้ สนามสอบทั้ง 18 แห่ง มีดังนี้

1.สนามสอบพิเศษ ม.​ธรรมศาสตร์ (ศูนย์สอบ ม.​ธรรมศาสตร์)

2.สนามสอบพิเศษ ม.แม่โจ้ (ศูนย์สอบ ม.เชียงใหม่)

3.สนามสอบพิเศษ ม. เทคโนโลยีสุรนารี (ศูนย์สอบ ม. เทคโนโลยีสุรนารี)

4.สนามสอบพิเศษ ม. ขอนแก่น (ศูนย์สอบ ม. ขอนแก่น)

5.สนามสอบพิเศษ ม.วลัยลักษณ์ (ศูนย์สอบ ม.วลัยลักษณ์)

6.สนามสอบพิเศษ ม. สงขลานครินทร์ (ศูนย์สอบ ม. สงขลานครินทร์)

7.สนามสอบพิเศษจังหวัดจันทบุรี (ศูนย์สอบ ม. บูรพา)

8.สนามสอบพิเศษจังหวัดระยอง (ศูนย์สอบ ม. บูรพา)

เช็คที่นี่! "เด็กติด-ไม่ติดโควิด" เข้าสอบ"GAT/PAT" ต้องปฎิบัติอย่างไร?

9.สนามสอบพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทรา (ศูนย์สอบ ม.​บูรพา)

10.สนามสอบพิเศษจังหวัดสุพรรณบุรี (ศูนย์สอบ ม.​ศิลปากร)

11.สนามสอบพิเศษจังหวัดสมุทรปราการ (ศูนย์สอบ ม.​เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

12.สนามสอบพิเศษจังหวัดนนทบุรี (ศูนย์สอบ ม.​เกษตรศาสตร์)

13.สนามสอบพิเศษจังหวัดตาก (ศูนย์สอบ ม.​นเรศวร)

14.สนามสอบพิเศษจังหวัดพะเยา (ศูนย์สอบ ม.​เชียงใหม่)

15.สนามสอบพิเศษจังหวัดอุบลราชธานี (ศูนย์สอบ ม.อุบลราชธานี)

16.สนามสอบพิเศษจังหวัดปัตตานี (ศูนย์สอบ ม.​สงขลานครินทร์)

17.สนามสอบพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์สอบ ม.เทคโนโลยีสุรนารี)

18.สนามสอบพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์

 • เด็กไม่ติดโควิด-19 เข้าสอบTCAS ต้องปฎิบัติอย่างไร

ขณะที่ในกลุ่มเด็กที่ไม่ติดเชื้อโควิด -19 นั้น มีมาตรการหลักที่สถานจัดสอบต้องปฏิบัติ ดังนี้

 • ผู้เข้าสอบทุกคนต้องตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าสอบ และนำมาแสดงก่อนเข้าสอบ
 • โดยให้ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงผลการตรวจ ATK  เช่น ใบรับรองจากรพ. หรือรูปถ่ายชุดตรวจ ATK ที่มีผลเป็นลบคู่กับบัตรประชาชนของตนเอง ก่อนเข้าสนามสนาม
 • ทางสนามสอบจะต้องจัดเตรียมชุดตรวจสำรองไว้
 • การตรวจวัดอุณหภูมิ หากพบเด็กมีอุณหภูมิเกินเกณฑ์ที่กำหนดให้ตรวจเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ทันที
 • นอกจากนั้น  บางสนามสอบอาจจะมีมาตรการเพิ่มเติม เช่น ขอให้แสดงหลักฐานว่ารับวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม
 • ถ้าหากยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือมีความเสี่ยง มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจหอบ หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจ โดยวิธี RT-PCR หรือ ATK ที่มีผลเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเข้าสอบ
 • มีการตรวจอุณหภูมิตรงประตูทางเข้าโรงเรียน ถ้าเกิน 37.5 องศา ต้องตรวจ ATK โดยเจ้าหน้าที่พยาบาล ณ จุดคัดกรอง หน้าโรงเรียน เป็นต้น

เช็คที่นี่! "เด็กติด-ไม่ติดโควิด" เข้าสอบ"GAT/PAT" ต้องปฎิบัติอย่างไร?

ส่วนการจัดห้องสอบได้มีการจัดห้องสอบ 3 ประเภท คือ

 • ห้องสอบปกติสำหรับเด็กที่ไม่มีอาการ
 • ห้องสอบสำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงสูง ห้องสอบสำหรับเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19
 • โดยในห้องสอบสำหรับเด็กที่ติดเชื้อนั้นจะต้องเป็นเด็กที่เดินทางมาสอบด้วยตัวเอง

อย่างไรก็ตาม ในการเข้าสอบ TCAS65 ครั้งนี้ จะไม่อนุญาต ให้ผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อ โควิด-19 เข้าสอบในสนามสอบปกติที่ไม่ได้จัดเตรียม ไว้รองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อเข้าสอบเด็ดขาด

รวมถึง ไม่อนุญาต ให้ผู้ปกครองหรือผู้ติดตามเข้ามาส่ง หรือ นั่งรอในพื้นที่สนามสอบเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 และเพิ่ม​พื้นที่ว่างแก่ผู้เข้าสอบได้มีที่นั่งเว้นระยะห่างมากขึ้น

อ้างอิง:  mytcas