ระดมแพทย์ ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ H.E.A.T. 2022

ระดมแพทย์ ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ H.E.A.T. 2022

"ดร.ดาริกา" อธิการบดี มธบ.ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ H.E.A.T. International Anti-aging Congress 2022 ครั้งที่ 6 ระดมแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเพื่อแชร์ความรู้ และเทรนด์แห่งอนาคตด้าน Wellness Industry

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) ให้เกียรติร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ H.E.A.T. International Anti-aging Congress 2022 ครั้งที่ 6 นำโดย ผศ.ดร.นพ.พัฒนา เต็งอำนวย  คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พญ.พักตร์พิไล ทวีสินที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ

ร่วมระดมแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเพื่อแชร์ความรู้ และเทรนด์แห่งอนาคตด้าน Wellness Industryโดยงาน H.E.A.T. 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2565 ณ The Athenee Hotel, A Luxury Collection Hotel ภายในงานคับคั่งไปด้วยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักธุรกิจทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับ Health & Wellness

 

โดยมีการบรรยายความรู้ และนำเสนองานวิจัยทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมทุกมิติ เช่น Anti-Aging, Aesthetic Medicine, Wellness Management และ Wellness Tourism พร้อมปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินชื่อดัง กระแต อาร์สยามร่วมมอบความสุขและความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคน

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์