เปิดเทอมออนไซต์ทั่วประเทศคึกคัก "ตรีนุช" ย้ำสถานศึกษาปลอดภัย ปลอดโรค

เปิดเทอมออนไซต์ทั่วประเทศคึกคัก "ตรีนุช" ย้ำสถานศึกษาปลอดภัย ปลอดโรค

เปิดเทอมออนไซต์วันแรกทั่วประเทศคึกคัก "ตรีนุช" เชื่อโรงเรียนทุกแห่งเตรียมพร้อมทั้งออนไลน์-ออนไซต์ได้ดี ย้ำเด็กติดโควิด-ไม่ติดโควิด ต้องได้เรียนหนังสือ เน้นมาตรการป้องกัน 6-6-7 สถานศึกษาปลอดภัย ปลอดโรค

วันนี้ (17 พ.ค.2565) เวลา 06.30 น.ที่โรงเรียนราชวินิต ประถมศึกษา กทม.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นการเปิดภาคเรียนออนไซต์อย่างเป็นทางการวันแรกในโรงเรียนทั่วประเทศ

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นการเปิดภาคเรียนวันแรก ซึ่งเท่าที่รับรายงานโรงเรียนทุกแห่งมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเปิดเรียนแบบออนไซต์เต็มรูปแบบ และเมื่อมีการเปิดภาคเรียนไปแล้วหากมีการติดเชื้อโควิดเกิดขึ้นจะไม่มีการสั่งปิดทั้งโรงเรียน แต่จะให้ปิดเรียนเฉพาะห้องเรียนที่มีเด็กติดเชื้อเท่านั้น

โดยที่ผ่านมาการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้วางแผนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อวางมาตรการการเปิดเรียนให้มีประสิทธิภาพ

 

  • เด็กติดเชื้อ-ไม่ติดเชื้อ ต้องได้เรียน เน้นมาตรการ6-6-7

โดยเฉพาะมาตรการ ความปลอดภัย 6-6-7 เพื่อลดความเสี่ยงโควิด-19 ในสถานศึกษา เช่น ประกอบด้วย มาตรการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ คัดกรองวัดไข้ ลดการแออัด เป็นต้น ขณะที่มาตรการ 7 เข้มเปิดโรงเรียนไป-กลับ  

ประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop COVID Plus (TSC) + และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ จัด School Isolation แผนเผชิญเหตุ   

“เราจะไม่ปิดกั้นโอกาสการเรียนของเด็ก ไม่ว่าเด็กจะมีอาการหรือไม่มีอาการ ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อจะได้มาโรงเรียนทุกคน เพราะเรามีมาตรการให้โรงเรียนทุกแห่งจะจัดห้องเรียนเฉพาะแยกให้เรียนแล้ว ที่สำคัญย้ำให้ครูผู้สอนถึงการเปิดภาคเรียนใหม่นั้นจะต้องทำให้เด็กกลับมาเรียนในห้องเรียนอย่างมีความสุข” น.ส.ตรีนุช กล่าว  

รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้นักเรียนและครูได้รับวัคซีนครบเกือบทุกคนแล้ว ขณะที่เด็กอายุ 5-11 ปี อยู่ระหว่างการทยอยเร่งฉีดวัคซีนให้ครบ ดังนั้นจึงเชื่อมั่นมาตรการการเปิดภาคเรียนครั้งนี้จะอยู่ภายใต้ความปลอดภัยอย่างแน่นอน

 

 

  • โรงเรียนทุกแห่งเตรียมพร้อมทั้งจัดการเรียนออนไลน์-ออนไซต์

ทั้งนี้ ตนเชื่อมั่นว่าการรับรู้ของผู้ปกครองกับสถานการณ์โควิดน่าจะมีความสบายใจมากขึ้นในเรื่องความรุนแรงของโรค เพราะไม่ใช่โรคใหม่สำหรับเราแล้วแต่เราต้องอยู่ร่วมกับโรคนี้ให้ได้ และโรงเรียนทุกจะต้องเปิดเรียนภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพ

ส่วนการเรียนการสอนโรงเรียนทุกแห่งเตรียมพร้อมทั้งการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และออนไซต์  พร้อมกับการเสริมทักษะเข้มเรื่องการอ่านออกเขียนได้ในกลุ่มเด็กประถมศึกษาอย่างเข้มข้น

อย่างไรก็ตาม จากการพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาเรียนในห้องเรียนได้เจอเพื่อนและเจอครู  เพราะการเรียนออนไลน์ไม่สนุกและไม่ตอบโจทย์การเรียน อีกทั้งไม่สามารถตอบโต้กับครูผู้สอนได้