"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อใหม่ 55 ราย - ไม่รวม ATK อีก 2,056 เสียชีวิตเพิ่ม 2

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อใหม่ 55 ราย - ไม่รวม ATK อีก 2,056 เสียชีวิตเพิ่ม 2

"โควิดวันนี้" 18 ส.ค. 2565 จังหวัดชลบุรีติดเชื้อใหม่เพิ่ม 55 ราย - ไม่รวม ATK อีก 2,056 ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย

"โควิดวันนี้" 18 สิงหาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 55 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,056 ราย ล่าสุด เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 รวมเสียชีวิตสะสม 423 ราย

 

 

"โควิดวันนี้" จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 55 ราย และผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK อีก 2,056 ราย และมีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 3 ราย ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 รวมเสียชีวิตสะสม 423 ราย

ข้อมูลผู้เสียชีวิต 2 ราย (18 สิงหาคม 2565)

 

รายที่ 1

 

  • เพศหญิง อายุ 87 ปี โรคหัวใจ ไตวายระยะ 2
  • ประวัติวัคซีน ไม่ได้รับวัคซีน
  • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
  • วันที่เริ่มป่วย วันที่ 11 สิงหาคม 2565 วันที่เสียชีวิต วันที่ 16 สิงหาคม 2565

 

รายที่ 2

 

  • เพศหญิง อายุ 78 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง
  • ประวัติวัคซีน ไม่ได้รับวัคซีน
  • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
  • วันที่เริ่มป่วย วันที่ 1 สิงหาคม 2565 วันที่เสียชีวิต วันที่ 16 สิงหาคม 2565

 

ผู้เสียชีวิตทั้ง 2 รายนี้ เป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

 

 

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด Omicron ในจังหวัดชลบุรีมากขึ้น แม้จะเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการตายต่ำ แต่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอาจเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ติดเชื้อจากนอกบ้าน นำมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

 

และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการระบาดจากโควิด-19 (ในสถานที่แออัด ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ และกลุ่ม 608)

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อใหม่ 55 ราย - ไม่รวม ATK อีก 2,056 เสียชีวิตเพิ่ม 2

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อใหม่ 55 ราย - ไม่รวม ATK อีก 2,056 เสียชีวิตเพิ่ม 2

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี