"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อใหม่ 62 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,151 เสียชีวิตเพิ่ม 4

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อใหม่ 62 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,151 เสียชีวิตเพิ่ม 4

"โควิดวันนี้" 17 ส.ค. 2565 จังหวัดชลบุรีติดเชื้อใหม่เพิ่ม 62 ราย - ไม่รวม ATK 2,151 ราย ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ราย

"โควิดวันนี้" 17 สิงหาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 62 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,151 ราย ล่าสุด เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 รวมเสียชีวิตสะสม 421 ราย

 

 

"โควิดวันนี้" จังหวัดชลบุรีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 62 ราย และผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK อีก 2,151 ราย และมีผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 5 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 7 ราย ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 รวมเสียชีวิตสะสม 421 ราย

 

ข้อมูลผู้เสียชีวิต 4 ราย (17 สิงหาคม 2565)

 

รายที่ 1

 

 • เพศชาย อายุ 71 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง
 • ประวัติวัคซีน ไม่ได้รับวัคซีน
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน
 • วันที่เริ่มป่วย วันที่ 12 ก.ค. 65 วันที่เสียชีวิต วันที่ 14 ส.ค. 65

 

รายที่ 2

 

 • เพศชาย อายุ 49 ปี โรคประจำตัว โรคตับแข็งจากสุรา และหัวใจล้มเหลว
 • ประวัติวัคซีน ไม่ได้รับวัคซีน
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยันยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย วันที่ 12 ส.ค. 65 วันที่เสียชีวิต วันที่ 15 ส.ค. 65

 

รายที่ 3

 

 • เพศชาย อายุ 72 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคเก๊าท์
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 64 เข็ม 2 เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 64
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยันยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย วันที่ 11 ส.ค. 65 วันที่เสียชีวิต วันที่ 15 ส.ค. 65

 

รายที่ 4

 

 • เพศหญิง อายุ 67 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 • ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 64 เข็ม 2 เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 64 เข็ม 3 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 65
 • ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยันยันในครอบครัว
 • วันที่เริ่มป่วย วันที่ 4 ส.ค. 65 วันที่เสียชีวิต วันที่ 15 ส.ค. 65

 

ผู้เสียชีวิตทั้ง 4 รายนี้ เป็นผู้สูงอายุ ที่มีโรคประจำตัว 3 ราย และเป็นวัยทำงาน ที่มีโรคประจำตัว 1 ราย ซึ่งไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 2 ราย ได้รับวัคซีน 2 เข็ม 1 ราย และได้รับวัคซีน 3 เข็ม 1 ราย

 

 

ขณะนี้มีการระบาดของโควิด Omicron ในจังหวัดชลบุรีมากขึ้น แม้จะเป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการตายต่ำ แต่สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ แม้ว่าผู้สูงอายุอาจไม่ได้ไปยังสถานที่เสี่ยง แต่ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านอาจเป็นวัยทำงาน วัยเรียน ติดเชื้อจากนอกบ้าน นำมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัวได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมใจกันฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ลดอาการรุนแรง ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

 

และขอความร่วมมือในการเคร่งครัดสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการระบาดจากโควิด-19 (ในสถานที่แออัด ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้มีอาการระบบทางเดินหายใจ และกลุ่ม 608)

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อใหม่ 62 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,151 เสียชีวิตเพิ่ม 4

 

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อใหม่ 62 ราย ไม่รวม ATK อีก 2,151 เสียชีวิตเพิ่ม 4

 

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี