"ประกันสังคม" แจ้งตรวจสุขภาพฟรี เช็กอายุเท่าไหร่ตรวจอะไรได้บ้าง

"ประกันสังคม" แจ้งตรวจสุขภาพฟรี เช็กอายุเท่าไหร่ตรวจอะไรได้บ้าง

ตรวจสอบให้แล้ว "ประกันสังคม" แจ้งตรวจสุขภาพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เช็กอายุเท่าไหร่ตรวจอะไรได้บ้าง

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งย้ำวันนี้ว่า เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ เพราะการรักษายากกว่าการป้องกัน ประกันสังคมพร้อมตอบทุกข้อสงสัย

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ใช้สิทธิตรวจได้ทุก รพ. ที่เข้าร่วมโครงการและ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคม คลิกที่นี่ 

\"ประกันสังคม\" แจ้งตรวจสุขภาพฟรี เช็กอายุเท่าไหร่ตรวจอะไรได้บ้าง

ผู้ประกันตน มีสิทธิตรวจร่างกายฟรี ประกันสังคมจัดให้

- ผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 
สามารถใช้สิทธิตรวจร่างกายฟรี ได้ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รายละเอียดการตรวจร่างกายมีดังนี้
1.ตรวจร่างกายทั่วไป
การคัดกรองการได้ยินFinger Rub Test 
- อายุ 15 ขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
การตรวจเต้านมโดยแพทย์ หรือบุคลากรสาธารณสุข 
- อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี 
- อายุ 40-54 ปี ตรวจทุกปี  
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสม หรือมีความเสี่ยง 
 การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ 
- อายุ 40-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง 
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี 
 การตรวจสายตาด้วย Snellen Eye Chart 
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี 

2.ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดCBC 
- อายุ 18-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง 
- อายุ 55-70 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
ปัสสาวะ UA 
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี

3.ตรวจสารเคมีในเลือด
น้ำตาลในเลือด FBS 
- อายุ 35-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี 
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี 
 การทำงานของไต Cr 
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี 
 ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total Cholesterol & HDL
- อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี

4.การตรวจอื่นๆ
 เชื้อไวรัสตับอักเสบHB sAg 
- สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 ตรวจ 1 ครั้ง 
มะเร็งปากมดลูก Pap Smear
- อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี 
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเสี่ยง 
มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA 
- อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 5 ปี 
- อายุ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap smear 
 เลือดในอุจจาระ FOBT 
- อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี 
 เอกซเรย์ปอด Chest X-ray 
- อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

\"ประกันสังคม\" แจ้งตรวจสุขภาพฟรี เช็กอายุเท่าไหร่ตรวจอะไรได้บ้าง