ก.แรงงาน ขานรับนโยบาย "เที่ยวด้วยกัน" Up skill แรงงาน 5,000 คน/ปี

ก.แรงงาน ขานรับนโยบาย "เที่ยวด้วยกัน" Up skill แรงงาน 5,000 คน/ปี

"กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน" จับมือ "กรมการท่องเที่ยว" Up skill แรงงานขานรับนโยบายรัฐ "เที่ยวด้วยกัน" ตั้งเป้า พัฒนาแรงงานด้านการท่องเที่ยวกว่า 5,000 คน ต่อปี ในปี 2565 ดำเนินการแล้ว 5,800 คน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับ นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่แรงงานในภาคท่องเที่ยวและการบริการให้เพิ่มขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 กรมการท่องเที่ยว ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ตั้งเป้า พัฒนาแรงงานท่องเที่ยว 5,000 คนต่อปี 

 

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขานรับนโนบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศให้ประชาชนลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน” หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งดำเนินงานภายใต้ภารกิจอย่างเร่งด่วน ซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนั้น ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอด ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการและโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ละปีมีเป้าหมายพัฒนาแรงงานด้านการท่องเที่ยวกว่า 5,000 คน

 

ในปี 2565 ดำเนินการแล้ว 5,800 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565) หลักสูตรที่จัดฝึกอบรม อาทิ

  • บาริสต้ามืออาชีพ
  • พนักงานผสมเครื่องดื่ม
  • นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด)
  • การนวดอโรมา

 

นอกจากนี้ ยังฝึกอบรมด้านภาษาสำหรับพนักงานโรงแรม ให้แก่แรงงานที่ทำงานในธุรกิจท่องเที่ยวอีกด้วย เพื่อทบทวนทักษะให้มีความมั่นใจในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หลังจากที่ไม่ได้ใช้ทักษะด้านภาษามาเป็นเวลานาน ซึ่งนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญพร้อมมอบหมายให้กรมเร่งพัฒนาทักษะในด้านดังกล่าว ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้แรงงานมีทักษะฝีมือ ก้าวสู่การมีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคง

นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะโฆษกกรม กล่าวเสริมว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการยืนยันความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและแรงงานได้รับโอกาสพัฒนาตนเอง มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้าสู่การทำงาน มีอาชีพและมีรายได้ต่อไป ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อร่วมกันส่งเสริมความรู้ให้แก่แรงงาน

 

รวมถึงพัฒนาทักษะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้วย เช่น นวด สปา ผู้ประกอบอาหาร พนักงานผสมเครื่องดื่ม เป็นต้น นอกจากหลักสูตรที่ยกตัวอย่างข้างต้นแล้ว ยังมีหลักสูตรอื่นๆที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย

 

“สิ่งสำคัญที่หลายหน่วยงานให้ความสำคัญกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพราะการดำเนินการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงาน เราเน้นความเป็นมืออาชีพและต้องได้มาตรฐาน ดังนั้น กระบวนการฝึกจึงเข้มข้น ฝึกจบแล้วต้องทดสอบมีวัดผลหลังฝึกจบทุกครั้ง” โฆษกกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวทิ้งท้าย

 

ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4