ส่องค่าเข้า “อุทยานแห่งชาติ” Top 6 ราคาแรง ทำไมแพง พร้อมราคาใหม่ “ไทรโยคใหญ่”

ส่องค่าเข้า “อุทยานแห่งชาติ” Top 6 ราคาแรง ทำไมแพง พร้อมราคาใหม่ “ไทรโยคใหญ่”

เมื่อน้ำตก “ไทรโยคใหญ่” ไม่คุ้มค่าเข้าอุทยานฯ จึงเกิดเป็นดราม่า แต่รู้ไหมว่ายังมีอีกหลายอุทยานที่ราคาร้อนแรงไม่แพ้กัน

จากดราม่าค่าเข้าอุทยานแห่งชาติ ที่น้ำตก ไทรโยคใหญ่ ใน อุทยานแห่งชาติไทรโยค ถูกครหาว่า ไม่สวย ไม่ว้าว ไม่คุ้มค่าเข้าที่แพงถึงคนละ 100 บาท ส่วนเด็ก50 บาท จนล่าสุด สุพล คำเสนาะ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค ต้องออกมาชี้แจงพร้อมปรับอัตราค่าบริการใหม่ว่า

“1.อุทยานแห่งชาติไทรโยค ได้ดำเนินการจัดเก็บค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ จ้านวน 31 แห่ง ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2558 เป็นต้นมา

โดยได้กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลชาวไทย ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท บุคคลชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 200 บาท และอัตราค่าบริการสำหรับยานพาหนะ รถยนต์ 30 บาท รถจักรยานยนต์ 20 บาท

2.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกระเบียบว่าด้วยการเรียกเก็บและการยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทน และอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 และจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ได้กำหนดอัตราค่าบริการในการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ สำหรับอุทยานแห่งชาติไทรโยค มีอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลชาวไทย ผู้ใหญ่ 60 บาท เด็ก 30 บาท และชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาท

3.อุทยานแห่งชาติไทรโยค ได้ดำเนินการติดต่อกับผู้ใช้บัญชี Tiktok ดังกล่าว ชื่อ นายอานนท์ หมื่นเส้ง เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจ ถึงกรณีที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค ดำเนินการจัดเก็บค่าบริการดังกล่าวนั้น เป็นไปตามประกาศที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามข้อ 1 และในอนาคต เมื่อระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามข้อ 2 มีผลบังคับใช้ ก็จะลดอัตราค่าบริการลง ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติไทรโยค ได้ดำเนินการรักษามาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ ให้มีความสะอาด ปลอดภัย เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมทั้งได้เน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยความสุภาพ และอ่อนน้อม

อนึ่ง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไทรโยคได้พูดจาและชี้แจงให้แก่นักท่องเที่ยวได้เข้าใจ ด้วยถ้อยคำวาจาที่สุภาพ อ่อนน้อม และมิได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวแต่อย่างใด”

เป็นอันจบดราม่า “ไทรโยคใหญ่” ด้วยอัตราค่าบริการใหม่ที่ลดลงเกือบครึ่ง

ทว่าในบรรดา "อุทยานแห่งชาติ" 155 แห่ง มีอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแตกต่างกัน มีตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปจนถึง 100 บาทซึ่งถือว่าแพงที่สุด (สำหรับชาวไทย / ผู้ใหญ่)

แน่นอนว่าที่ผ่านมา “อุทยานแห่งชาติไทรโยค” เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่คิดอัตราค่าบริการ 100 บาท แต่นอกจากนี้ยังมีอีก 5 แห่ง ที่ติด Top 6 ค่าเข้าอุทยานราคาแรงแห่งประเทศไทย ได้แก่

  1. อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
  2. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
  3. อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
  4. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
  5. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)

โดยทั้งหมดมีอัตราค่าบริการชาวไทยผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท และชาวต่างประเทศผู้ใหญ่ 500 บาท เด็ก 300 บาท ทว่าแต่ละที่จะมีดราม่าแบบเดียวกับ “ไทรโยคใหญ่” หรือเปล่า ก็ขึ้นอยู่กับว่าสายตานักท่องเที่ยวจะประเมินว่าความสวยจะคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปหรือไม่