"สธ." ห่วงโควิด ตายพุ่ง ส่วนใหญ่ กลุ่มเสี่ยง-ฉีดวัคซีนไม่ครบ

"สธ." ห่วงโควิด ตายพุ่ง ส่วนใหญ่ กลุ่มเสี่ยง-ฉีดวัคซีนไม่ครบ

"กรมการแพทย์" กระทรวงสาธารณสุข ชี้ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ พร้อมแนะว่าหากเป็นผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว เมื่อมีอาการให้รีบติดต่อสถานพยาบาลทันที ย้ำการฉีดวัคซีนป้องกันการเสียชีวิตได้

วันที่ 16 เมษายน 2565 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ยังคงอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในประเทศไทย ขณะเดียวกันยอดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19    มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามยอดการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น

 

โดยจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าจากยอดการเสียชีวิต 125 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2565) มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่สำคัญคือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 608 จำนวน 117 ราย  คิดเป็นร้อยละ 93.6 หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์จำนวน 118 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.4  

 

"สธ." ห่วงโควิด ตายพุ่ง ส่วนใหญ่ กลุ่มเสี่ยง-ฉีดวัคซีนไม่ครบ

จึงขอแนะนำว่าหากเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว และหญิงตั้งครรภ์ หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เมื่อมีอาการให้รีบติดต่อสถานพยาบาลทันที เพื่อให้เข้าถึงการรักษาได้เร็วและเหมาะสมเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต พร้อมยังย้ำว่าจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเสี่ยงควรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อลดการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต

 

"สธ." ห่วงโควิด ตายพุ่ง ส่วนใหญ่ กลุ่มเสี่ยง-ฉีดวัคซีนไม่ครบ

"สธ." ห่วงโควิด ตายพุ่ง ส่วนใหญ่ กลุ่มเสี่ยง-ฉีดวัคซีนไม่ครบ