กรมควบคุมโรค แนะ ปชช. สังเกตอาการ หลังกลับจาก "สงกรานต์"

กรมควบคุมโรค แนะ ปชช. สังเกตอาการ หลังกลับจาก "สงกรานต์"

"กรมควบคุมโรค" แนะประชาชนกลับจาก "สงกรานต์" ขับขี่ระมัดระวัง ป้องกันอุบัติเหตุ เข้มมาตรการ 3 ด่าน 3 ม. และป้องกันตนเองขั้นสูงสุด สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการสงสัยติดเชื้อ ให้ทำการตรวจ ATK เพื่อให้ทุกคนปลอดโรคปลอดภัยหลังจากเทศกาลสงกรานต์

วันนี้ (16 เมษายน 2565) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต มีความห่วงใยประชาชน ได้มอบนโยบายให้กรมควบคุมโรค เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคโควิด 19 รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วง สงกรานต์ จึงได้ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 และการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน พร้อมสร้างเสริมกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงวันหยุด เทศกาลสงกรานต์ และหลังจากวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนจะทยอยเดินทางกลับเพื่อหลีกเลี่ยงรถติด ขอให้ผู้เดินทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังตลอดเวลาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

 

ข้อมูลของศูนย์การเฝ้าระวัง กรมควบคุมโรค สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมา ช่วงเฝ้าระวังเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 10-16 เม.ย. 64 พบผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต รวม 20,060 ราย แยกเป็น

 • ผู้บาดเจ็บ 19,709 ราย (ร้อยละ 98.25)
 • เสียชีวิต 351 ราย (ร้อยละ 1.75)
 • มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 24.14)

 

ยานพาหนะที่เกิดเหตุมากที่สุด  

 • จักรยานยนต์ (ร้อยละ 79.11)
 • รถกระบะ (ร้อยละ 5.64)   

ส่วน เทศกาลสงกรานต์ ปีนี้ ข้อมูลวันที่ 11-15 เม.ย. 65

 • พบอุบัติเหตุรวม 1,478 ครั้ง
 • มีผู้บาดเจ็บ (Admit) 1,452 ราย
 • ผู้บาดเจ็บ (OPD) ไม่รวมกทม. 10,534 ราย
 • เสียชีวิต 204 ราย

โดยการขับรถเร็วและดื่มแล้วขับยังคงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 

 

ทั้งนี้ พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย


กรมควบคุมโรค จึงขอให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งขอให้ประชาชนพักผ่อนให้เพียงพอ หากง่วงให้พัก ขับขี่อย่างปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุจราจร ด้วยมาตรการ 3 ด่าน 3 ม. ดังนี้

 

มาตรการ 3 ด่าน 

 

1.ด่านตนเอง ตระหนักและหากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ควรขับรถ      

2.ด่านครอบครัว ตักเตือน และไม่ให้คนที่ดื่มแอลกอฮอล์ไปขับรถ  

3.ด่านชุมชน คัดกรองและประเมินคนเมาที่ขับขี่ยานพาหนะ โดยเน้นที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนสายรอง

 

มาตรการ 3 ม. 

 

1.ไม่เมา เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดอุบัติเหตุ  

2.สวมหมวกนิรภัย เพราะจากข้อมูลยานพาหนะที่เกิดเหตุมากที่สุดคือ จักรยานยนต์  

3.สวมแมส ป้องกันโควิด 19

ข้อปฏิบัติกลังกลับสงกรานต์ 

 

สำหรับ ประชาชนที่เดินทางกลับจากสงกรานต์แล้ว ควรปฏิบัติตัว ดังนี้

 

 • ให้สังเกตอาการตนเองและเฝ้าระวัง 7 วัน
 • หากมีอาการสงสัยติดเชื้อ มีไข้ ไอ เจ็บคอ
 • ให้ทำการตรวจ ATK
 • หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมาก
 • หากต้องพบผู้อื่น ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • WFH ตามความเหมาะสม
 • ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลา (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด โดยเน้นการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย  ล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน  กรมควบคุมโรค โทร. 1422