"สปสช." สภาเภสัชกรรม ลงพื้นที่ติดตาม “เจอ แจก จบ" ร้านยา ดูแลผู้ป่วยสีเขียว

"สปสช." สภาเภสัชกรรม ลงพื้นที่ติดตาม “เจอ แจก จบ" ร้านยา ดูแลผู้ป่วยสีเขียว

สปสช. สภาเภสัชกรรม ลงพื้นที่ “ร้าน เค เจ ฟาร์มาซี” ติดตาม “บริการเจอ แจก จบ ที่ร้านยา” ดูแล "ผู้ป่วยโควิด-19" กลุ่มสีเขียว เน้นมาตรฐานบริการตามแนวทาง สธ. ด้าน “เภสัชกร ร้าน เค เจ ฟาร์มาซี” ระบุ 17 วัน รับดูแลผู้ป่วยแล้ว 78 ราย

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่ 2 ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ภายใต้บริการ “ผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน” หรือบริการ “เจอ แจก จบ”  โดยร้านยา ที่ร้าน เค เจ ฟาร์มาซี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 

 

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า ตามที่ สปสช. ได้ร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม เพิ่มทางเลือกการเข้าถึงการรักษาให้กับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่มีอาการไม่มาก โดยรับบริการ “เจอ แจก จบ” ที่ร้านยา ตามแนวทางการให้บริการ ผู้ป่วยโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง บอร์ด สปสช. ที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน มีมติให้เริ่มการให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง” สิทธิข้าราชการ และ สิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าถึงการรักษาโดยสะดวกเท่านั้น แต่ยังช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้ 

 

ทั้งนี้ ร้าน เค เจ ฟาร์มาซี เป็นร้านยาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน นอกจากได้รับการรับรอง “ร้านยาคุณภาพ” จากสภาเภสัชกรรมแล้ว ยังขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และให้บริการ “เจอ แจก จบ” ครั้งนี้ด้วย เป็นหนึ่งในร้านยากว่า 800 แห่ง ที่สมัครเข้าร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 อย่างไรก็ตามเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมันในบริการ ในวันนี้ สปสช. จึงร่วมกับสภาเภสัชกรรมลงพื้นที่ร้านยาเพื่อติดตามการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยบริการ “เจอ แจก จบ” ที่ร้านยา

 

"สปสช." สภาเภสัชกรรม ลงพื้นที่ติดตาม “เจอ แจก จบ" ร้านยา ดูแลผู้ป่วยสีเขียว

ภก.ปรีชา กล่าวว่า ร้านยาเป็นหน่วยบริการในระบบสุขภาพที่กระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ เป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนการดูแลสุขภาพประชาชน ซึ่งในสถานการณ์โควิด-19 ร้านยาก็มีส่วนร่วมในการให้บริการผู้ป่วย -19 ได้ ทั้งการกระจายชุดตรวจ ATK รวมถึงบริการเจอ แจก จบ นี้ แต่ย้ำว่าผู้ป่วยที่รับบริการต้องเป็นผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี ไม่ใช่หญิงตั้งครรภ์ ไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่มีโรคประจำตัว และไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรค เช่น มีภาวะอ้วน เป็นต้น

 

หากท่านไม่เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ สามารถโทรติดต่อหรือมาที่ร้านยา สแกน QR code ยืนยันตัวตนตามระบบของ สปสช.แล้วรับยาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งร้านยาจะจัดเซ็ตยาสำหรับรักษาตามอาการส่งให้ที่บ้าน จากนั้นจะติดตามอาการไปอีก 48 ชั่วโมง และหากอาการรุนแรงมากขึ้นก็จะส่งต่อผู้ป่วยเข้าระบบเพื่อให้แพทย์รับช่วงดูแลต่อ

 

ภญ.กรรณิการ์ จรัสอุไรสิน เภสัชกรและผู้ประกอบการร้าน เค เจ ฟาร์มาซี กล่าวว่า ร้าน เค เจ ฟาร์มาซี เป็นร้านยาชุมชนอบอุ่นในระบบบัตรทองอยู่แล้ว และที่ผ่านมาได้ร่วมโครงการต่างๆ กับ สปสช. อาทิ การแจกชุดตรวจ ATK เป็นต้น โดยบริการเจอ แจก จบ ที่ร้านยานี้ ได้เข้าร่วมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

รูปแบบบริการจะให้ผู้ป่วยโควิดคัดกรองผ่านระบบ Google form เพื่อแยกความเสี่ยงและอาการ หากเป็นกลุ่ม 608 และมีอาการมากก็จะแนะนำให้ไปรับการรักษาที่ รพ. แต่หากเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวก็จะเข้าสู่ระบบ “เจอ แจก จบ” ที่ร้านยา ซึ่งจะมีลำดับคิวบริการ และจะมีการ VDO Call ซักถามประวัติและติดตามอาการทุกวัน พร้อมกับจัดส่งยารักษาตามอาการให้ผู้ป่วย โดยเฉพาะยาฟ้าทะลายโจร อย่างไรก็ตามในช่วง 17 วันที่ผ่านมา ร้ายยาได้รับดูแลผู้ป่วยโควิดแล้ว 78 ราย ขณะนี้ยังอยู่ในระบบติดตาม 7 ราย 

 

"สปสช." สภาเภสัชกรรม ลงพื้นที่ติดตาม “เจอ แจก จบ" ร้านยา ดูแลผู้ป่วยสีเขียว

สำหรับ ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้าสู่ระบบ เจอ แจก จบ ที่ร้าน ส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่รับชุดตรวจ ATK ไปตรวจและติดเชื้อ และอีกส่วนหนึ่งมาจากการรับทราบผ่านเพจและกลุ่ม line ของร้านยาเอง ซึ่งก็มีคนในชุมชนที่ติดตามอยู่ อย่างไรก็ตามในการให้บริการทุกครั้งจะให้ผู้ป่วยยืนยันตัวตนพิสูจน์สิทธิก่อน และจะมีการบันทึกผลการบริการ เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายตามการบริการ ซึ่ง สปสช.จะจ่ายเข้าสู่บัญชีธนาคารของร้านยาโดยตรง

 

“รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสบริการประชาชน โดยเฉพาะช่วงวิกฤติโควิดและบรรเทาความแออัดโรงพยาบาล ในผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่อาการน้อยและไม่มีภาวะความเสี่ยง ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว โดยเราได้ให้คำแนะนำ การปฏิบัติตัว และติดตามอาการผู้ป่วยในช่วงเวลา 48 ชม หากยกระดับเป็นสีเหลือง/แดงสามารถส่งต่อให้ โรงพยาบาลในเครือข่าย 1330 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ภญ.กรรณิการ์ กล่าว 

 

นางบุษกร อายุ 49 ปี หนึ่งในผู้ป่วยโควิด-19 ที่รับบริการเจอ แจก จบ ร้าน เค เจ ฟาร์มาซี กล่าวว่า หลังตรวจ ATK ผลขึ้น 2 ขีด ก็ได้ลงทะเบียนรับการดูแลเจอ แจก จบ กับร้าน เจ เค ฟาร์มาซี หลังได้รับการตรวจคัดกรองกับเภสัชกรร้านยา วันถัดมาก็ได้รับยาจัดส่งถึงบ้าน ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านไปไหน หรือไม่แออัดที่โรงพยาบาล แต่ก็สามารถเข้าสู่การรักษาได้เช่นกัน ถือว่าสะดวกมากกับทางเลือกบริการนี้

 

"สปสช." สภาเภสัชกรรม ลงพื้นที่ติดตาม “เจอ แจก จบ" ร้านยา ดูแลผู้ป่วยสีเขียว

 

ขณะที่ น.ส.กรวรรณ ผู้ปกครองของเด็กหญิงที่ติดเชื้อโควิด-19 และเข้ารับบริการเจอ แจก จบ ที่ร้าน เค เจ ฟาร์มาซี กล่าวว่า หลังจากที่บุตรสาวได้ตรวจ ATK ช่วงเช้าของวันที่ 8 เม.ย. และผลเป็นบวก จึงได้ลงทะเบียนเข้ารับบริการเจอ แจก จบของร้าน เจ เค ฟาร์มาซี ในวันเดียวกันมีเภสัชกรที่ร้านยาโทรมาสอบถามอาการน้องซึ่งมีไข้ และได้ยาที่บริการจัดส่งถึงบ้านในช่วงเที่ยง ถือเป็นการดูแลที่รวดเร็วมาก โดยแม่ให้น้องทานยาตามที่เภสัชกรแนะนำทำให้ไข้ลดลง ในระหว่างที่อยู่ในการดูแลก็จะมีเภสัชกรติดตามอาการทุกวัน จนน้องอาการดีขึ้นเรื่อยๆ และเป็นปกติดี รู้สึกพึงพอใจเพราะได้รับการดูที่ดี และเห็นด้วยทางเลือกบริการนี้ที่ให้ร้านยาเข้าร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว   

 

รายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ เจอ แจก จบ คลิก

 

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. @nhso หรือ คลิก และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ