เช็ก! อาการ "Long COVID" เป็นอย่างไร รุนแรงมากไหม กระทบระบบใดในร่างกายบ้าง ?

เช็ก! อาการ "Long COVID" เป็นอย่างไร รุนแรงมากไหม กระทบระบบใดในร่างกายบ้าง ?

เช็กลิสต์อาการ "Long COVID" (ลองโควิด) อาการป่วยต่อเนื่องหลังหายป่วยโควิดของคนไทยอัปเดตจาก "กรมการแพทย์" กระทบสุขภาพระบบใดบ้าง มีอาการอย่างไร ?

ในช่วงท่ีโควิด-19 ยังระบาดหนักและมีผู้ติดเชื้อแตะ 2 หมื่นรายต่อวัน นอกจากความน่ากังวลเรื่องอาการเกิดขึ้นระหว่างป่วยแล้ว อีกสิ่งที่มองข้ามไม่ได้คืออาการ “Long COVID” (องโควิด) หลังจากหายป่วยที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพและระบบต่างๆ ในร่างกายในระยะยาวได้เช่นกัน

  •  Long COVID คืออะไร ? 

Long COVID คือ อาการที่เกิดขึ้นใหม่หรือเป็นอาการเดิมต่อเนื่องหลังการติดเชื้อ “โควิด-19” ซึ่งผู้ป่วยบางรายแม้จะหายจากโควิดแล้ว แต่จะยังคงมีอาการเหล่านี้ตั้งแต่ 3 เดือนนับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ และมีอาการอยู่นานอย่างน้อย 2 เดือน โดยอาการที่เกิดขึ้นไม่สามารถอธิบายได้ด้วยการวินิจฉัยอื่นๆ ด้วย

ข้อมูลจากการสำรวจผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพของผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด-19 ของกรมการแพทย์ พบว่า อาการ Long COVID ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยแต่ละคนแตกต่างกันออกไป โดยพบผลกระทบสุขภาพระยะยาวหลังป่วยโควิด 5 ระบบหลัก ดังนี้

1. ระบบประสาท พบ 27.33% มีอาการอ่อนเแรงเฉพาะที่เฉียบพลัน,ปวดศีรษะ, มึนศีรษะ, หลงลืม, กล้ามเนื้อลีบ

2. ระบบทางจิตใจ พบ 32.1% พบอาการนอนไม่หลับ, วิตกกังวล, ซึมเศร้า

3. ระบบผิวหนัง พบ 22.8% ผมร่วง, ผื่นแพ้

4. ระบบหัวใจและหลอดเลือด พบ 22.86% เจ็บหน้าอก, ใจสั่น

5. ระบบทางเดินหายใจ พบ 44.38% หอบเหนื่อย, ไอเรื้อรัง

6. ระบบทั่วไป พบ 23.41% มีอาการอ่อนเพลีย, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, ปวดตามข้อ

เช็ก! อาการ "Long COVID" เป็นอย่างไร รุนแรงมากไหม กระทบระบบใดในร่างกายบ้าง ?

ทั้งนี้ อาการผิดปกติเหล่านี้ส่วนใหญ่หายได้เอง หากผู้ป่วยมีอาการต่อเนื่องนานกว่า 2 เดือน ควรพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลที่เคยรักษาโควิด-19

-----------------------------------------

อ้างอิง: กรมการแพทย์