ก.แรงงาน แนะ "นายจ้าง" อย่าละเลยมาตรการป้องกันโควิด หลังสงกรานต์

ก.แรงงาน แนะ "นายจ้าง" อย่าละเลยมาตรการป้องกันโควิด หลังสงกรานต์

"รมว.แรงงาน" ห่วงใยนายจ้าง และแรงงานข้ามชาติใน "สถานประกอบการ" แนะ "นายจ้าง" ดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด "โควิด–19" หลัง "เทศกาลสงกรานต์"

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 ก่อนและหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างยิ่ง โดยกำชับ กระทรวงแรงงาน ตรวจสอบ ดูแลความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ทั้ง แรงงานไทย และ แรงงานข้ามชาติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมโรคและทำให้โควิด-19 กลายเป็นโรคประจำถิ่น

 

ก.แรงงาน แนะ "นายจ้าง" อย่าละเลยมาตรการป้องกันโควิด หลังสงกรานต์

ซึ่งตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขอฝากถึงนายจ้าง สถานประกอบการ ดูแลให้ลูกจ้างทั้งคนไทยและคนต่างชาติในความดูแล เฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ด้วยความระมัดระวัง ไม่ละทิ้งมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข  หากลูกจ้างยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ที่สาธารณะสุขกำหนด นายจ้างสามารถพาลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติรับวัคซีนได้ตามสิทธิ เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างเอง และลดความเสี่ยงจากการแพร่บาดของโรคโควิด -19 ในสถานประกอบการ

 

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 -10 ประสานนายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่ของตน เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและควบคุมโรค

รวมทั้งแนะนำให้แรงงานข้ามชาติเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแพร่ระบาด เช่น สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ทำงาน หรือทำกิจกรรมอื่นๆ หมั่นล้างมือ หรือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างระหว่างกัน ทำความสะอาด เช็ดถูพื้นผิววัสดุอุปกรณ์  ที่มีการใช้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ การจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอให้จัดกิจกรรมในสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี หรือที่โล่ง ไม่หนาแน่นหรือคับแคบ

 

และเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน หากมีการเดินทางท่องเที่ยว แนะนำให้ประเมินความเสี่ยงสังเกตอาการของตนเอง หรือตรวจ ATK ด้วยตนเอง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง การพบปะ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมรวมกลุ่ม