ไทย "เสียชีวิตจากโควิด" 105 ราย "ปอดอักเสบ" ครองเตียง 30.1%

ไทย "เสียชีวิตจากโควิด" 105 ราย "ปอดอักเสบ" ครองเตียง 30.1%

ศบค. รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" พบผู้ป่วยรายใหม่ 22,387 ราย เสียชีวิตกว่า 105 ราย ขณะที่ผู้ป่วย "ปอดอักเสบ" รักษาใน รพ. ครองเตียงระดับ 2-3 อยู่ที่ 30.1%

วันนี้ (11 เม.ย. 65) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" ทั่วโลก วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

 

 • ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 631,946 ราย 
 • ยอดผู้ติดเชื้อรวม 499,132,532 ราย
 • อาการรุนแรง 53,678 ราย
 • รักษาหายแล้ว 448,453,331 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 1,674 ราย 
 • เสียชีวิต 6,203,322 ราย

 

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเฉลี่ยสะสมสูงสุด (ย้อนหลัง 7 วัน)

 

1. เกาหลีใต้ จำนวน 1,459,454 ราย

2. เยอรมนี จำนวน 1,032,872 ราย

3. ฝรั่งเศส จำนวน 949,523 ราย

4. อิตาลี จำนวน 445,534 ราย

5. ออสเตรเลีย จำนวน 384,069 ราย

 

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 10 จำนวน 171,890 ราย

 

ไทย "เสียชีวิตจากโควิด" 105 ราย "ปอดอักเสบ" ครองเตียง 30.1%

 

ไทยป่วยโควิด รายใหม่ 22,387 ราย

 

"สถานการณ์โควิด-19" ในประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ 22,387 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในประเทศ 22,282 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 87 ราย ในเรือนจำ 18 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 105 ราย เสียชีวิตสะสม 26,188 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 245,757 ราย อาการหนัก 2,065 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 856 ราย อัตราครองเตียง 30.1% 

 

ไทย "เสียชีวิตจากโควิด" 105 ราย "ปอดอักเสบ" ครองเตียง 30.1%

เสียชีวิตจากโควิด 105 ราย 

 

ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตรายใหม่ 105 ราย ในจำนวนนี้เป็นชาย 57 ราย หญิง 48 ราย เป็นชาวไทย 103 ราย ออสเตรเลีย 1 ราย ไม่ระบุ 1 ราย ค่ากลางอายุผู้เสียชีวิต 78 ราย (13 - 99 ปี) ค่ากลางวันที่พบเชื้อ เสียชีวิต 7 วัน (0-31 วัน) พบเชื้อวันที่เสียชีวิต 5 ราย อายุ 60 ปีขึ้นไป 85 ราย (81%) โรคเรื้อรัง 17 ราย (16%) รวมทั้งสองกลุ่ม 97%    

 

ไทย "เสียชีวิตจากโควิด" 105 ราย "ปอดอักเสบ" ครองเตียง 30.1%

 

กทม. ปอดอักเสบ รักษาใน รพ. 245 ราย 

 

จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ปอดอักเสบ กำลังรักษาในโรงพยาบาล อัตราครองเตียงระดับ 2-3 ทั่วประเทศ 30.1% โดยจำนวน 10 อันดับ พบว่า 

 • กทม. 245 ราย อัตราครองเตียง 43.00%
 • สมุทรปราการ 90 ราย อัตราครองเตียง 43.30% 
 • นครราชสีมา 82 ราย อัตราครองเตียง 31.30% 
 • ชลบุรี 62 ราย อัตราครองเตียง 35.10%
 • กาญจนบุรี 60  ราย อัตราครองเตียง 36.50%
 • บุรีรัมย์ 55 ราย อัตราครองเตียง 23.20%
 • นครศรีธรรมราช  55  ราย อัตราครองเตียง 17.40% 
 • สุพรรณบุรี 55  ราย อัตราครองเตียง 33.80%
 • นนทบุรี  50 ราย อัตราครองเตียง 40.70%
 • เชียงราย  49 ราย อัตราครองเตียง 22.60%

 

ไทย "เสียชีวิตจากโควิด" 105 ราย "ปอดอักเสบ" ครองเตียง 30.1%

เข้าไทย เม.ย. 65 ติดเชื้อ 592 ราย 

 

จำนวนผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1-10 เม.ย. 65 เข้าไทยสะสม 140,035 ราย ติดเชื้อสะสม 592 ราย คิดเป็น 0.42% แบ่งเป็น 

 • ระบบ Test & Go เข้าไทย 131,245 ราย ติดเชื้อ 486 ราย คิดเป็น 0.37%
 • ระบบแซนด์บ็อกซ์ เข้าไทย 7,385 ราย ติดเชื้อ 65 ราย คิดเป็น 0.88%
 • ระบบกักตัว  เข้าไทย 1,396 ราย ติดเชื้อ 41 ราย คิดเป็น 2.94%

 

ไทย "เสียชีวิตจากโควิด" 105 ราย "ปอดอักเสบ" ครองเตียง 30.1%