เคย "เป็นโควิด-19" แล้ว ทำ "ประกันสุขภาพ" ได้หรือไม่ ?

เคย "เป็นโควิด-19" แล้ว ทำ "ประกันสุขภาพ" ได้หรือไม่ ?

ทำความเข้าใจ สำหรับผู้ที่เคย "ติดโควิด-19" หรือ "เคยเป็นโควิด-19" มาก่อน อยากทำ "ประกันสุขภาพ" ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข หรือให้ความสำคัญกับเรื่องใดบ้าง ?

ในช่วงที่ "โควิด-19" ระบาดหนักในประเทศ ทำให้หลายคน "ติดโควิด" และกลายเป็นผู้มีประวัติสุขภาพว่าเคยเป็นโควิด-19 มาก่อน ซึ่งหลายคนกังวลว่าจะทำให้ทำ "ประกันสุขภาพ" ไม่ได้ ด้วยข้อจำกัดสุขภาพที่มากขึ้น 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการทำประกันสุขภาพหลังป่วยโควิด-19 ว่ามีเงื่อนไขอย่างไร และต้องให้ความสำคัญกับอะไรบ้าง 

 

  •   หายจากโควิดแล้วทำประกันได้เลยหรือไม่ ? 

จากข้อมูลบริษัทของบริษัทประกันต่างๆ ได้อธิบายถึงการทำประกันสุขภาพของผู้ที่เคยติดโควิด-19 ไว้ใกล้เคียงกันว่า สำหรับผู้ที่เคยติดโควิดสามารถทำประกันสุขภาพได้หลังจากหายป่วยแล้วราว 3-6 เดือน (การรอคอย) ซึ่งจะมากหรือน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับอาการที่เป็นขณะป่วย ระยะเวลา โดยสามารถแนบผลการรักษาเพื่อยืนยัน และเป็นไปตามที่เงื่อนไขของกรมธรรม์ 

ข้อมูลจาก Gettgo ได้ให้ข้อมูลลงรายละเอียดเกี่ยวกับ "การรอคอย" หลังหายป่วยโควิด ก่อนที่จะทำประกันสุขภาพไว้ว่า การรอคอยที่ว่านี้คือผู้ทำประกันจะต้องรอให้ครบกำหนดเวลาเอง ก่อนที่จะไปทำประกัน โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 กลุ่มตามลักษณะสุขภาพคร่าวๆ ดังนี้

- ติดเชื้อ ไม่มีอาการ = หายแล้ว ทำได้เลย
- แอดมิด แต่ไม่หนัก = หายแล้ว 1 เดือน ทำได้
- แอดมิด ICU ไม่ใส่ท่อ = หายแล้ว 6 เดือน ทำได้
- แอดมิด ICU ใส่ท่อ = หายแล้ว 1 ปี ทำได้ 
- โควิดเรื้อรัง = ส่วนมากทำไม่ได้

  •  การรอคอย ≠ ระยะรอคอย 

เวลาทำประกันต่างๆ มักจะมีช่วงเวลาที่ประกันยังไม่ครอบคลุม ที่เรียกว่า "ระยะรอคอย" ที่จะเกิดขึ้น "หลังทำประกันสุขภาพ" ซึ่งเป็นปกติของการทำประกันทั่วไป เช่น หลังทำประกันสุขภาพก็ต้องเข้าสู่กระบวนการระยะรอคอย (waiting period) ก่อน เป็นปกติ นั่นก็คือ อุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที, โรคทั่วไปมีระยะรอคอย 30 วัน, โรคร้ายแรงมีระยะรอคอย 90-120 วัน เป็นต้น

แต่ "การรอคอย" ในกรณีที่เคยเป็นโควิด-19 นี้ คือการรอคอยที่ผู้เอาประกันจะต้องรอคอยเอง "ก่อนที่จะมาทำประกันสุขภาพ" เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของประกัน ซึ่งหมายความว่าเมื่อรวมการรอคอย กับระยะเวลารอคอย อาจทำให้มีช่วงเวลาที่นานขึ้นกว่าการทำประกันสุขภาพในกรณีที่ไม่เคยติดโควิดมาก่อน

กล่าวโดยสรุปคือ ผู้ที่เคยติดโควิด-19 มาแล้วยังสามารถทำประกันสุขภาพได้ แต่ต้องมีการรอคอยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์และสุขภาพของแต่ละคน เพราะฉะนั้น ใครที่อยากทำประกันสุขภาพหลังจากติดโควิดอย่าลืมสอบถามรายละเอียดส่วนนี้กับบริษัทประกันหรือตัวแทนประกันให้ดี เพื่อช่วยให้วางแผนการทำประกันให้ง่ายขึ้นด้วย 
 

----------------------------------------

อ้างอิง: Gettgo, กรุงเทพประกันชีวิต, กรุงไทยแอกซ่า