อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,164 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,164 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

เกาะติดเช็คอัปเดตล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 3,164 ราย จับตา ชลบุรี ปากน้ำสมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคา นครศรีธรรมราช สงขลา ฉะเชิงเทรา ระยอง ขอนแก่น

อัปเดตต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 6 เม.ย. 65 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัปเดต 10 จังหวัด อันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด 

รายงานวันนี้ ผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 5 เมษายน 2565 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,164 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

6/04/2565 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย ชลบุรี ปากน้ำสมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคา นครศรีธรรมราช สงขลา ฉะเชิงเทรา ระยอง ขอนแก่น

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,164 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

ฉีดวัคซีนโควิด จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 5 เม.ย. 2565)
รวม 130,347,834 โดส ใน 77 จังหวัด
 ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 5 เมษายน 2565 
ยอดฉีดทั่วประเทศ 148,250 โดส
 เข็มที่ 1 : 35,216 ราย
 เข็มที่ 2 : 25,061 ราย
 เข็มที่ 3 : 87,973 ราย
----------------------------
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 55,740,738 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 50,421,739 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 24,185,357 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,164 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,164 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,164 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,164 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,164 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,164 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,164 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,164 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,164 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,164 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,164 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 11.30 น.

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

ผู้ป่วยรายใหม่ 24,252 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,558,392 ราย

หายป่วยแล้ว 1,339,558 ราย

เสียชีวิตสะสม 3,999 ราย

----------------------------

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,781,827 ราย

หายป่วยแล้ว 3,508,052 ราย

เสียชีวิตสะสม 25,697 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 5 เมษายน 2565

มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 130,347,834 โดส

----------------------------

วันที่ 5 เมษายน 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน

เข็มที่ 1 จำนวน 35,216 ราย

เข็มที่ 2 จำนวน 25,061 ราย

เข็มที่ 3 จำนวน 87,973 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,164 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 494,142,283 ราย 
อาการรุนแรง 55,355 ราย 
รักษาหายแล้ว 429,414,766 ราย 
เสียชีวิต 6,183,510 ราย 

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเฉลี่ยสะสมสูงสุด (ย้อนหลัง 7 วัน)
1. เกาหลีใต้  จำนวน 1,916,973 ราย
2. เยอรมนี  จำนวน 1,253,352 ราย
3. ฝรั่งเศส  จำนวน 952,013 ราย
4. อิตาลี  จำนวน 475,689 ราย
5. เวียตนาม  จำนวน 461,171 ราย

ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 10 จำนวน 182,177 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,164 จับตา ชลบุรี ปากน้ำ นนทบุรี