CIBA DPU จับมือ ออมสิน ชวน ผปก.เข้าร่วมโครงการเสริมแกร่งธุรกิจฟรี

CIBA DPU จับมือ ออมสิน ชวน ผปก.เข้าร่วมโครงการเสริมแกร่งธุรกิจฟรี

ธนาคารออมสิน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนผู้ประกอบการรายย่อยกว่า 700 ราย  เข้าอบรมเสริมแกร่งทางธุรกิจ Step & Boost Up Program  พ่วงกิจกรรมพิเศษการประกวดสุดยอด GBS Change Maker 2022 ชิงทุนพัฒนาต่อยอดธุรกิจ

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยว่า วิทยาลัย CIBA ร่วมมือกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการ Step& Boost Up Program

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการรายย่อย SMEs Startup ในกลุ่มธุรกิจสุขภาพความงาม อาหาร และการเกษตร อย่างครบวงจร ตั้งแต่ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และให้คำปรึกษารายธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ

CIBA DPU จับมือ ออมสิน ชวน ผปก.เข้าร่วมโครงการเสริมแกร่งธุรกิจฟรี

ตลอดโครงการผู้ประกอบการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่
1.      เข้ารับคำปรึกษาธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นรายบุคคล
2.      การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนธุรกิจ
3.      ช่องทางประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางสื่อต่าง ๆ ของธนาคาร และพันธมิตร
4.      ช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธนาคาร
5.      ประกาศนียบัตรการอบรม (e-Certificate)

และในส่วนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ยังได้มอบส่วนลดหลักสูตร MBA สูงสุดถึง 50% อีกด้วย

 

  • อบรมให้ความรู้ทำธุรกิจสมัยใหม่ ยุค 5.0

ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าวว่า เนื้อหาในการจัดอบรมจะเน้นให้ความรู้การทำธุรกิจสมัยใหม่ การตลาดดิจิทัล การปรับ Mindset ของผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น

นอกจากนี้ยังให้องค์ความรู้ ในเรื่องพื้นฐานด้านการเงินและการบัญชี เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำแผนธุรกิจด้วย ส่วนรายละเอียดของกิจกรรมรอบแรกเปิดรับสมัคร จำนวน 700 ราย  เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน Step up Program (อบรมผ่านช่องทางออนไลน์) เน้นให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องการตลาดยุค 5.0 และความรู้พื้นฐานด้านการตลาดสมัยใหม่

CIBA DPU จับมือ ออมสิน ชวน ผปก.เข้าร่วมโครงการเสริมแกร่งธุรกิจฟรี

จากนั้นจะคัดเลือกเหลือเพียง 250 ราย เข้าสู่รอบ 2 ซึ่งรอบนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (อบรมผ่านช่องทางออนไลน์) ชื่อกิจกรรมว่า Boost up Program ซึ่งจะประกอบไปด้วยหลักสูตรการเขียนแผนธุรกิจสมัยใหม่ แนวคิดเพิ่มประสิทธิภาพด้วยลีน รวมทั้ง การเขียนคอนเทนต์โปรโมทสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า เป็นต้น

 

  • เสริมความแข็งแกร่งผู้ประกอบการรายย่อย

คณบดี CIBA กล่าวต่อว่า สำหรับรอบ 3 เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว จะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจำนวน 80 ราย เพื่อเข้ารับคำปรึกษาเชิงลึก Biz Clinic จากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาปรับปรุงวิจัยสินค้าหรือบริการให้ตรงตามความต้องการของตลาด

รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การจดทะเบียนการค้า การขอรับรองมาตรฐานต่างๆ และการทำตลาดออนไลน์ หลังจากนั้น ทางธนาคารออมสินและ มธบ. จะได้คัดเลือกผู้ประกอบการจาก 80 ราย ที่มีศักยภาพและโดดเด่น จำนวน 10 ราย

CIBA DPU จับมือ ออมสิน ชวน ผปก.เข้าร่วมโครงการเสริมแกร่งธุรกิจฟรี

โดยจะคัดเลือกจากผู้ประกอบการธุรกิจที่เห็นการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอย่างชัดเจน เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสุดยอด GSB Change Maker  ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้ Pitching แผนธุรกิจ เพื่อชิงทุนนำไปต่อยอดธุรกิจในอนาคต พร้อมสิทธิพิเศษจากทางธนาคารและมหาวิทยาลัยอีกมากมาย

โครงการนี้ถือเป็นโครงการที่สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืน ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับองค์ความรู้มากมาย เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ ที่สำคัญยังมีโอกาสได้รู้จักพาร์ทเนอร์รวมถึง    แหล่งเงินทุนต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีมากผศ.ดร.ศิริเดช กล่าว

ธุรกิจสมัยนี้ปรับแผนมาอยู่บนช่องทางออนไลน์ มีการแข่งขันสูง ดังนั้นการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือเป็นการติดอาวุธเพิ่มเสริมแกร่งให้ธุรกิจ ได้ความรู้และรู้เทคนิคเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และอื่น ๆ อีกมากมาย

CIBA DPU จับมือ ออมสิน ชวน ผปก.เข้าร่วมโครงการเสริมแกร่งธุรกิจฟรี

ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ให้เท่าทันเพื่อวิเคราะห์ตลาดให้ออก ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เร็วขึ้น เพราะยุคนี้ทุกอย่างต้องแข่งกับเวลา

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอำพล คะหาญ โทร. 061-242-2474 ติดต่อสอบถาม Line OA : https://lin.ee/vebkeVn  หรือ https://www.facebook.com/dpuciba/  สมัครได้ที่ https://forms.gle/GQtv8XMndK8WvyHh9