CIBA DPU แนะทิศทางธุรกิจในโลกเสมือนจริง

CIBA DPU แนะทิศทางธุรกิจในโลกเสมือนจริง

CIBA DPU แนะทิศทางธุรกิจในโลกเสมือนจริง นักลงทุนทุกวงการต้องปรับ Business Model ขนานใหญ่ พร้อมศึกษาเรียนรู้ นวัตกรรมการเงิน พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยว่า โลก Metaverse หรือ โลกเสมือนที่ผสานเข้ากับโลกจริงได้อย่างลงตัว ได้เขย่าให้ธุรกิจทุกวงการต้องสั่นสะเทือนอย่างหนัก

เพราะองค์ประกอบหลักของเทคโนโลยีนี้ ได้รับแรงขับเคลื่อนมาจากกิจวัตรประจำวันของคน อาทิ การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย การซื้อขายสินค้า การสร้างความบันเทิง และในอนาคตก็อาจจะเกิดวิถีใหม่ในการปฏิสัมพันธ์และการทำธุรกรรมต่างๆ อีกด้วย

CIBA DPU แนะทิศทางธุรกิจในโลกเสมือนจริง

 

  • ปรับแผนธุรกิจแบบ Real Time เข้าสู่โลกเสมือน

แม้ Metaverse เป็นการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาเชื่อมโยงเพื่อให้เห็นภาพเสมือนจริง โลกเสมือนจริงดังกล่าวอนุญาตให้ทุกบริษัทสามารถนำเทคโนโลยีนี้มาปรับใช้ และพัฒนาจุดเด่นของตนเองเพื่อต่อยอดธุรกิจตามเทรนด์ผ่านการซื้อแผนที่ (Map)

เพื่อนำองค์กรไปสู่การตลาดรูปแบบใหม่ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Solana (SOL), Cardano (ADA) หรือแม้แต่ Metaverse Thailand และอีกหลาย ๆ แพลตฟอร์ม เป็นต้น 

CIBA DPU แนะทิศทางธุรกิจในโลกเสมือนจริง

ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าวเพิ่มเติมว่า มื่อโลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต้องปรับเปลี่ยนตาม สำหรับแผนธุรกิจแบบเดิมอาจไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย เนื่องจากวิถีชีวิตของคนในอนาคตจะอยู่ทั้งใน Real World และ Virtual World ซึ่งอาจจะเป็นโลกคู่ขนานกันไป ทั้งโลกในความเป็นจริงและโลกเสมือน

เพราะฉะนั้น ธุรกิจต้องรีบปรับแผนธุรกิจแบบ Real Time เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และเพิ่มช่องทางการตลาดให้ทันคู่แข่ง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด

CIBA DPU แนะทิศทางธุรกิจในโลกเสมือนจริง

 

 

  • แนะเปลี่ยน Business Model เรียนรู้นวัตกรรมทางการเงิน

เช่น ซุปเปอร์มาเก็ต Walmart ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกใหญ่ที่สุดของโลก ได้นำ Metaverse มาสร้างช่องทางการซื้อแบบ Virtual ลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน และได้รับความรู้สึกการ Shopping ที่เสมือนจริงได้ นี้อาจจะเป็นตัวอย่างของธุรกิจที่ปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

“หากมองในมุมของผู้ประกอบการ ธุรกิจค้าปลีกในอนาคตอาจจะต้องปรับขนาดห้างให้เล็กลง และไปเพิ่มช่องทางการตลาดใน Virtual World เนื่องจากช่องทางการตลาดดังกล่าวลดอุปสรรคทางด้านการเดินทางและให้ความรู้สึกเสมือนจริงกับผู้บริโภค ยิ่งไปกว่านั้น การปรับแผนธุรกิจใหม่จะทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน พร้อมยังช่วยประหยัดต้นทุนในระยะยาวและเพิ่มโอกาสทางการตลาดได้มากขึ้น” ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าว

CIBA DPU แนะทิศทางธุรกิจในโลกเสมือนจริง

ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าวต่อไปว่า ภาคเอกชนต้องรีบปรับตัวเข้าไปอยู่ในโลกเสมือน พร้อมปรับ Business Model ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป รวมถึงต้องศึกษาและเรียนรู้นวัตกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนไปด้วย  

สุดท้ายนี้ อยากให้เจ้าของธุรกิจวิเคราะห์แผนธุรกิจในอนาคตให้ออก ถ้ายังใช้แผนเดิม ๆ โดยไม่ปรับตัว  อาจจะไม่ทันคู่แข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

CIBA DPU แนะทิศทางธุรกิจในโลกเสมือนจริง